SE

Pressmeddelande 6 november 2014 fr?n Nationella skolbiblioteksgruppen

Pressmeddelande 6 november 2014 fr?n Nationella skolbiblioteksgruppen
a8

Pressmeddelande 5 november 2014 fr?n Nationella skolbiblioteksgruppen
Skolbiblioteken prioriteras inte p? lärar- och biblioteksutbildningarna ? NSG anordnar seminarium för att främja en likvärdig skola!
Skollagen säger att alla skolor ska ha ett skolbibliotek. Trots att nya skollagen kom till 1 juli 2011 s? saknar idag en av tre skolor ett skolbibliotek. Skolbiblioteken är inte heller ett prioriterat omr?de inom de högre utbildningarna. Det visar aktuella undersökningar som genomförts av Kungliga biblioteket och Nationella skolbiblioteksgruppen, NSG. NSG arrangerar därför ett heldagsseminarium den 11 november om skolbibliotekens ställning i de högre utbildningarna. Seminariet vill främja en likvärdig skola och alla elevers självklara rätt att lära och utvecklas.
Skolbibliotekens uppdrag är bland annat att stödja elevers lärande och stimulera intresset för läsning och litteratur. Seminariet tar utg?ngspunkt i den praktiska verkligheten, i forskningen och i aktuella lagar, och presenterar konkreta idéer och förslag till b?de omedelbara och l?ngsiktiga förbättringar. Medverkar gör Anders J. Persson, akademisk ledare lärarutbildningen, Södertörns högskola, Matz Nilsson, ordförande Sveriges skolledarförbund, Rebecca Borg och Eric Haraldsson, skolbibliotekarier i Växjö, Catrin Eriksson, skolbibliotekschef, Linköpings kommun, Linda Reneland-Forsman, lektor i pedagogik, prefekt för Institutionen för Pedagogik, Linnéuniversitetet, m fl.
Tid och plats:
Tisdagen den 11 november kl. 9.00-16.30 Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg. För anmälan och fullständigt program se www.skolbiblioteksgruppen.se
Arrangör: Nationella skolbiblioteksgruppen
Med stöd av Södertörns högskola, Regionbibliotek Stockholm och Skolverket; Nationellt centrum för spr?k-, läs-och skrivutveckling samt Statens Kulturr?d.
Läs mer p?:
www.skolbiblioteksgruppen.se/
Kontakta gärna:
Nationella skolbiblioteksgruppen, Madeleine Hjort, ordf. [email protected] 0702270562
Gunnel Olsson, [email protected] 0734 ? 48 52 79
Anette Holmqvist, [email protected] 0733773565
Camilla Batal, [email protected] 0733849288
Susanne Nordqvist, [email protected] 08-691 7651

A to już wiesz?  Framtidssatsningar p? Fria Läroverken i Malmö

0100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy