SE

Pressmeddelande och inbjudan: Specialpedagogiska skolmyndigheten växer i Örebro ? vi välkomnar ?sbackaskolan

Örebro, som stad, har länge varit unik för Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) d? vi har samlat m?nga av v?ra olika verksamheter här. I Örebro har myndigheten fler verksamheter än i n?gon annan stad i landet. Nu den 18 augusti växer vi med ytterligare en skola.
Vid terminsstarten p? m?ndag öppnar ?sbackaskolan sina dörrar för elever fr?n hela landet som är döva eller har en hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning samt för elever med medfödd eller tidigt förvärvad dövblindhet. ?sbackaskolan finns i samma skollokaler som Birgittaskolan, som är en av landets fem regionala specialskolor för elever som är döva eller har en hörselnedsättning.
Välkommen p? invigningen av ?sbackaskolan
Klockan 10.00 ? 10.40 är det samling i skolornas idrottshall, Lagmansgatan 19:
– Birgittaskolans rektor Roger Holmström tillsammans med ?sbackaskolans rektor Elisabeth Brynje Starfelt hälsar alla välkomna till ett nytt läs?r
– Teater
– Nya elever hälsas lite extra välkomna
– Generaldirektör Greger B??th har ordet
Klockan 10.50 ? 11.00 är det samling p? skolg?rden:
– Invigningstal av landshövding Rose-Marie Frebran
Klockan 11.10 ? 12.30 är det samling i konferensrummet, skolornas matsalshus:
– Vi firar dagen med kaffe och t?rta samtidigt som regionchef Ronnie Pettersson och rektor Elisabeth Brynje Starfelt ger oss information om ?sbackaskolan
Klockan 12.30 bjuds det p? lunch i skolornas matsal.
Vi avslutar dagen med en rundvandring i ?sbackaskolans lokaler.
SPSM:s samlade resurser i Örebro
SPSM har sedan tidigare delar av huvudkontoret centralt placerat med skyltfönster ut mot V?ghustorget ? fönster som representerar en m?ngfaldig verksamhet som finns p? flera ställen runt om i Örebro. Förutom huvudkontoret presenteras Birgittaskolan och ?sbackaskolan, som finns p? öster i Örebro.
Fönstren representerar ocks? Ekeskolan i Adolfsberg som är v?r nationella skola för elever som har en synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning. I Adolfsberg finns ocks? delar av v?r nationella resurscenterverksamhet inom synomr?det.
Ute i Mellringe finns v?r specialpedagogiska stödverksamhet dit förskolor, skolor och vuxenutbildningar kan vända sig för att f? r?dgivning i specialpedagogiska fr?gor. Där finns ocks? v?r läromedelsproduktion som i Örebro utvecklar och producerar läromedel för elever som använder teckenspr?k.
V?r devis och v?rt motto är en likvärdig utbildning för alla ? tillsammans gör vi det möjligt. Specialpedagogik är bra för alla elever i skolan. Vi är vid sidan av bland andra Skolverket och Skolinspektionen en av Sveriges myndigheter inom skolomr?det. Vi finns i hela landet där vi kompletterar kommuners och skolors egna resurser när det gäller det specialpedagogiska omr?det.
Ytterligare information:
Ronnie Pettersson, avdelningschef för Mellersta regionen, telefon: 010 473 5193,
e-post: [email protected]
Elisabeth Brynje Starfelt, rektor för ?sbackaskolan, telefon: 010 473 5623,
e-post: [email protected]
Anmäl gärna ditt deltagande i förväg till:
Anki Bergström, kommunikatör, telefon: 010 473 5038, e-post: [email protected] eller
Karina Johansson, kommunikatör, telefon: 010 473 5174, e-post: [email protected]

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförm?ga ska f? förutsättningar att n? m?len för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.
Se även v?r webbplats www.spsm.se0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts