SE

Pressträff efter högskolestyrelsen den 24 oktober

Efter högskolestyrelsens sammanträde p? fredag den 24 oktober har medier möjlighet att ställa fr?gor till företrädare för Högskolans ledning.
TID: fredagen den 24 oktober 2014, kl 14:00-14:45
PLATS: Högskolan i Halmstad, Faculty lounge, 21:a v?ningen i Trade center, Kristian IV:s väg 3
Dagordning bifogas.
Välkomna!
För mer information, kontakta Selma Sedelius, kommunikationsstrateg, 0708-71 34 89.

Högskolan i Halmstad ? det innovationsdrivande lärosätet
Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framg?ngsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framst?ende och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeomr?den: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.1000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts