SE

Pressträff efter högskolestyrelsens möte 13 juni

?sa Kastensson, teknologie doktor vid Lule? tekniska universitet som undersökt
miljöinnovationer inom bilindustrin.

Olika angreppsätt krävs för att utveckla radikala innovationer inom bilindustrin och det gäller särskilt miljöinnovationer. Nya miljöregler kommer i framtiden att driva p? den processen. Det visar ny forskning vid Lule? tekniska universitet där biltillverkare som SAAB Automobile och Volvo Cars särskilt studerats
– Nya produkter och innovationer med miljöfokus inom bilindustrin g?r trögt och behöver utmanas och ifr?gasättas, säger ?sa Kastensson, teknologie doktor vid Lule? tekniska universitet.
Hon har i sin doktorsavhandling utforskat vad som hindrar och vad som möjliggör att bilindustrin utvecklar och lyckas implementera ny miljöteknologi i sina framtida produkter. I hennes forskning har kvalitativa studier genomförts vid SAAB Automobile, Volvo Cars och lättviktsprojektet S?Nätt. Dessutom har hon själv m?ng?rig erfarenhet av arbete inom bilindustrin. I avhandlingen konstateras bland annat att bilindustrin är fast i olika slags etablerade system.
– Det handlar om system som härrör fr?n massproduktion, dominerande synsätt för design och en stegvis och trög utvecklingsprocess som behöver omprövas, säger hon.
?sa Kastensson har i sin forskning studerat litteratur om innovationer och miljöutmaningar och bland annat kunnat konstatera att företagen saknar metoder, verktyg och processer.
– De behövs för att ?läsa av? marknaden och för att de ska hitta möjligheter bortom sina existerande affärer.
Introduktion av nya produkter är nödvändigt för att klara den miljöutmaning vi st?r inför och för att klara konkurrensen i branschen vilket särskilt gäller miljöinnovationer.
– Ett starkt skäl till att ha ett miljöfokus i produktutvecklingen är att kraven p? miljöhänsyn kommer att öka i takt med att reglerna skärps, säger ?sa Kastensson.

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Boulevardteatern Ur   #Jonathan Lehtonen   #Sigrid Herrault   #Skottes Musikteater