SE

PRESSTRÄFF Skolelevers attityder till utsatta grupper

Nästa vecka presenterar Forum för levande historia en ny studie om vad skolelever i Sverige tycker om varandra och samhället i stort. Välkommen till pressträff tisdag 14 oktober.

Forum för levande historia arbetar systematiskt och l?ngsiktigt med att stärka principen om människors lika värde och motverka intolerans i olika former. Kunskap om ungdomars attityder är en viktig grund för v?rt arbete med att motverka intoleranta attityder och beteenden.
Regelbundet genomför vi därför studier av vad svenska skolelever tycker och tänker om varandra. Eftersom attityder p?verkar handling är det viktigt att inhämta kunskap om ungdomars inställningar i olika fr?gor.
I v?r nya studie Tid för tolerans undersöker vi olika aspekter av skolungdomars attityder och föreställningar om olika utsatta grupper. Bland annat studerar vi deras framtidsoro och framtidsförhoppningar, tillit till andra människor och förtroende för yrkesgrupper och institutioner. Vi undersöker ocks? ungdomars inställning till olika religioner och trosuppfattningar. Studien tar ocks? hänsyn till en rad olika bakgrundsfaktorer.
Studien Tid för tolerans är baserad p? enkätsvar fr?n 7 391 gymnasieelever och elever i ?rskurs 9 p? högstadiet. Svarsfrekvensen var 72 procent. SCB ansvarade för urvalsdragningen och datainsamlingen i skolorna.
Pressträff arrangeras tisdag 14 oktober kl. 10 p? Forum för levande historia, Stora Nygatan 10, Gamla Stan i Stockholm. Studien presenteras av projektledare Jacob Severin.
För mer information kontakta pressansvarige Johan Perwe p? 0702-59 38 19 eller [email protected] .Se även här.
Myndigheten Forum för levande historia är ett nationellt forum som arbetar för demokrati och alla människors lika värde med lärdomar fr?n historien. Främst med fokus p? lärare och elever. V?r utg?ngspunkt tar vi i Förintelsen.
24000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts