Prestigefyllda forskningsmedel till projekt om ?bevakningsteknologier?

Ett forskningsprojekt vid Högskolan i Halmstad om människors upplevelser av hur kroppen p?verkas av ?bevakningsteknologier? beviljades ig?r, den 16 oktober, finansiering av Riksbankens Jubileumsfond med 5,7 miljoner kronor. Projektet heter ?Känna, forma, dela: att mäta och föreställa kroppen i en medialiserad värld?, och startar i januari 2015.
Projektet löper över tre ?r och inleds i januari 2015, med fokus p? att utveckla ny kunskap om hur människors upplevelser av sin kropp förändras när de använder olika appar för att mäta och dokumentera kroppsfunktioner i vardagslivet, till exempel Apple watch.
? Ett projekt som detta ligger väldigt rätt i tiden. Det senaste ?ret har det skett en explosionsartad utveckling inom det här omr?det som vi med ett dramatiskt begrepp skulle kunna kalla ?bevakningsteknologier?. Vi förväntas kunna mäta och bevaka snart sagt alla delar av v?ra kroppar och liv, säger Martin Berg, forskningsledare vid Centrum för samhällsanalys vid Högskolan i Halmstad.
? Det är stort för b?de v?r forskargrupp och för Högskolan i Halmstad. Dels är det en tydlig bekräftelse p? kvaliteten i v?rt arbete, d? det bara var sju procent av alla ansökningar som tilldelades medel. Dels är det viktigt att s?dana här medel faktiskt kan erh?llas fr?n forskare även vid ett mindre lärosäte, säger projektledare Vaike Fors, universitetslektor i pedagogik vid Högskolan i Halmstad.
Läs mer om projektet p? Högskolan i Halmstad.
Kontakt:
Vaike Fors, projektledare och lektor i pedagogik vid Högskolan i Halmstad
[email protected] eller 0730-724636

Högskolan i Halmstad ? det innovationsdrivande lärosätet
Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framg?ngsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framst?ende och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeomr?den: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.1000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top