SE

Problematiken kring det svenska tillskottsvattensystemet fortsätter växa

2014-10-10 11:17 Teknologisk Institut Problemen med tillskottsvatten, eller ovidkommande vatten, i v?ra svenska spillvattensystem är omfattande. Konsekvenserna och de ekonomiska följderna av att vi renar enorma mängder vatten som inte kräver n?gon rening är stora, d? det onödigt belastar reningsverkens kapacitet. Stora mängder läck- och dränvatten i ledningsnätet betyder ocks? risker för överbelastning, bräddning och översvämningar.

Problemen med tillskottsvatten, eller ovidkommande vatten, i v?ra svenska spillvattensystem är omfattande. Konsekvenserna och de ekonomiska följderna av att vi renar enorma mängder vatten som inte kräver n?gon rening är stora, d? det onödigt belastar reningsverkens kapacitet. Stora mängder läck- och dränvatten i ledningsnätet betyder ocks? risker för överbelastning, bräddning och översvämning

M?nga kommuner och VA-bolag har arbetat med att minska de oönskade vattentillskotten sedan 1970-talet, men alltför ofta märks inget p?tagligt resultat av de ?tgärder som genomförts. En betydande orsak till detta är att ?tgärder i huvudsak genomförts p? det allmänna ledningssystemet medan fastighetsägare inte förnyat eller ?tgärdat fel och brister p? de privata ledningarna innanför förbindelsepunkt.
Vilka krav kan VA-huvudmannen ställa gentemot fastighetsägare och hur kan man arbeta för att driva nödvändiga ?tgärder mot dessa? Teknologisk Institut djupdyker nu i problematiken kring tillskottsvatten tillsammans med Ulf Lundblad, Gruppchef för Vatten & Miljö p? Sweco Environment AB, Rita Lord, fr?n Rita Lord Juridik AB och m?nga andra inspirationskällor.

Delta p? ?rets konferens och lär dig mer om praktiska lösningar, ?tgärdsval och juridik kring tillskottsvatten fr?n fastighetsmark.

Varmt välkomna!
Konferens: 3-4 december 2014, Stockholm
Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm
Läs mer om konferensen här!
Teknologisk Institut är Nordens största utbildningsföretag för kurser, konferenser, och YH. Vi har utbildningarna som gör skillnad för dig och din verksamhet, som gör er lönsammare, kunnigare och effektivare. Varje ?r utbildar vi närmare 12.000 personer inom v?ra kursverksamheter, främst inom Bygg, Fastighet, El, VVS, Energi m.m. Inom Konferenser riktar vi oss främst p? skola- och utbildning, hälso- och sjukv?rd, infrastruktur och samhällsbyggnad, energi, miljö och teknik.1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy