SE

Psykisk hälsa och rätten till ett gott liv – Debatt med MP Sk?ne och Igor Ardoris

Kanske känner ni igen Igor Ardoris fr?n SVTs prisbelönta serie ?Klass 9A?? Där syntes han som klassens idrottslärare och mentor som med en smittande entusiasm peppade eleverna att n? längre. Nu medverkar han i en diskussion med Miljöpartiet i Sk?ne kring den psykiska ohälsan bland unga.

En ökad ohälsa

Psykisk ohälsa är v?r tids stora folkhälsoproblem och det är framförallt unga kvinnor som drabbas. I Sk?ne handlar det om mer än vad fjärde kvinna. Dessutom har en ökning av psykisk ohälsa p? senare ?r ocks? skett bland pojkar och unga män.
Igor Ardoris har stor erfarenhet av ohälsan bland unga efter sina m?nga möten med barn och unga i skolorna. Här tänker han ge sin syn p? vad som rör sig i ungdomarnas huvuden och vad han tycker bör göras fr?n politikerh?ll för att ändra riktning p? problemen.

Ny rapport

Miljöpartiet de gröna i Sk?ne släpper i samma dag en rapport som beskriver hur den psykiska ohälsan ser ut bland de unga i regionen. Rapporten inneh?ller även förslag p? ?tgärder för att förebygga den psykiska ohälsan i Sk?ne och för att förbättra v?rden för de som drabbas. Rapporten,?Psykisk hälsa ? rätten till ett gott liv? är MP Sk?nes utg?ngspunkt i denna debatt.
Att f? m? bra borde vara en självklarhet. Är MPs politik i fr?gan tillräcklig för att förändra situationen? Kom och lyssna p? tisdag!

– Samtal mellan Miljöpartiet Sk?ne och Igor Ardoris
– Om Psykisk ohälsa bland unga
– Med Anders ?kesson, regionr?d (MP), Anette M?rtensson, regionkandidat (MP) och Igor Ardoris, pedagog, mental tränare och känd fr?n SVTs prisbelönta serie ?klass 9A?.
– Tisdagen 2 september kl 13-14
– i Kungalunden p? Gustav Adolfs torg, Malmö
För fr?gor kontakta Tona Ishaq, politisk sekreterare MP Sk?ne: [email protected]

Miljöpartiet de gröna i Sk?ne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Sk?ne. Organisationen arbetar för ett grönare Sk?ne b?de p? en regional och kommunal niv?.
Miljöpartiet i Sk?nes hemsida
Bifogade filer
0400Skicka som e-post
Share this

Similar Posts