Rättspsykolog: Psykiatrins droger bakom det sanslösa v?ldet

I The National Psychology, skriver rättspsykologen David Kirschner om sina erfarenheter med utvärdera unga mördare, och diskuterar den negativa roll som psykiatrisk behandling spelat i de flesta av dessa ungdomars liv. (1) I s? gott som alla skolskjutningar och tusentals andra mord och v?ldsbrott kastar psykiatrin och dess droger en mycket l?ng skugga. N?got som tyvärr censureras av myndigheterna.
“Som rättspsykolog har jag testat/utvärderat 30 ton?riga och unga vuxna mördare, och nästan alla av dem hade varit i n?gon form av “behandling”, oftast kortsiktig och psykofarmakainriktad, innan de mördade”, skriver Kirschner.” I dessa fall fanns tillg?ng till psykiatrisk v?rd men det gjorde inget för att förhindra v?ldet.
Kirschner räknar upp ett antal ungdomar som mördat sina skolkamrater och som alla hade använt ADHD-droger och/eller antidepressiva medel innan mordet, men som inte hade n?gon historia av v?ld innan den psykiatriska behandlingen.
?För att citera 18-?rige Jeremy Strohmeyers [strypte en sju?rig flicka p? en toalett] uttalande vid mordrätteg?ngen; ?Det m?ste finnas stramare tyglar vid utskrivning av personlighetsförändrande och humörförändrande receptbelagda läkemedel.? Före den v?ldsamma händelsen, som han för närvarande avtjänar livstid för, utan möjlighet till villkorlig frigivning, s? blev Jeremy, en diplomstudent utan historia av v?ld, feldiagnostiserad med ADHD och “behandlad” med inget annat än en burk Dexedrin (amfetamin) efter en kort 20-minuters “kostnadseffektiv” psykiatrisk konsultation.?
“Varför var dessa behandlingar s? uppenbart misslyckade?” fr?gar sig Kirschner. Han tillskriver problemet en maximal finansiering av psykiatriska droger i kombination med minimal finansiering för att bygga upp psykoterapeutiska relationer med ungdomar. “De flesta av de unga mördarna som jag personligen har undersökt … använde utskrivna stimulerande/amfetamin-liknandedroger före och under morden. Dessa mediciner hindrade inte utan bidrog istället till v?ldet … v?r oro bör handla om kvaliteten p? mentalhälsov?rden, och inte bara som ett socialt skyddsnät som garanterar behandling för alla barn och ungdomar.”
Det r?der en stark opinion i USA om att kopplingen mellan psykiatriska droger och sanslöst v?ld m?ste utredas, men myndigheterna lägger locket p? och har i vissa fall vägrat att lämna ut mördarens psykiatriska historia för att dölja vilka droger som användes. (2)
Man vet att psykiatriska droger utlöser v?ldshandlingar, det st?r med p? biverkningslistorna p? de flesta medel. Dessutom s? har svenska och danska forskare vid Lunds universitet gjort en internationellt sett mycket unik studie med över 1000 tunga narkomaner som behandlats vid S.t Lars sjukhus i Lund. (3) Uppföljningen av patienterna sträcker sig fr?n 1977 till 2004, allts? närmare 30 ?r. Med hjälp av statistik fr?n Brottsförebyggande r?det (BR?) har man kunnat följa olika straff bland missbrukarna. Amfetamin visade sig ha det starkaste sambandet med hög kriminalitet, men ocks? flest antal domar för v?ldsbrott jämfört med andra missbruksgrupper, s?som heroinister eller alkoholister.
Med detta som bakgrund undrar man hur myndigheter tänker, som nu vill ge 1800 interner med missbruksproblem gratis amfetamin. Vill man ha mer v?ld?

(1) http://nationalpsychologist.com/2014/09/mass-shooters-received-only-limited-treatment/102638.html
(2) http://www.behaviorismandmentalhealth.com/2014/09/22/mass-murderers-and-psychiatric-drugs/ (se även andra länkar längst ner i artikeln)
(3) http://www.mynewsdesk.com/se/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressreleases/klart-samband-mellan-amfetamin-och-vaaldsbrott-i-unik-undersoekning-13000-skolbarn-i-sverige-faar-amfetamin-idag-210102

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsov?rden och för att rensa upp inom den psykiatriska v?rden.
För mer information g? till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten01400Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top