SE

Regeringen satsar en miljard p? skolmiljön

Astma- och Allergiförbundet har under m?nga ?r jobbat för en bättre inomhusmiljö i skolan, en klassrumspeng. Inför valen i ?r var fr?gan om den fysiska miljön i skolan förbundets huvudfr?ga. Idag meddelar regeringen att man satsar 1 miljard kronor för att förbättra inomhusmiljön i skolan.
– Vi är glada över att regeringen lyssnat p? oss. Beslutet att satsa p? förbättringar av skolornas inomhusmiljöer är en stor seger för de barn, ungdomar och anställda som länge p?verkats negativt av brister i skolornas inomhusmiljöer. Ett statligt stöd kommer att ge kommunerna möjlighet att göra nödvändiga upprustningar, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma och Allergiförbundet
Bristfällig ventilation och luftkvalitet i skolan kan p?verka skolprestationer och ge ökade symtom hos elever och anställd skolpersonal med astma. Det kan leda till fr?nvaro och sv?righeter att vistas i skolan som följd. För att komma tillrätta med problemen har Astma- och Allergiförbundet föreslagit ett statligt investeringsstöd, en klassrumspeng. Det kommer att ge kommunerna möjlighet att rusta upp skolorna.
Även den granskning som TV4 gjorde under hösten 2013, #skolsnusk, visade att stora brister finns när det gäller luft och ventilation i skolorna. En dansk studie visar att elever som studerar i klassrum med bra luft presterar 8 procent bättre jämfört med elever som har lektioner i klassrum med sämre luft.
– Det är nödvändigt att bromsa en fortsatt ökning av astma och allergi hos barn och unga genom att sätta fokus p? den fysiska arbetsmiljön i förskola och skola. Vi hoppas att det här blir en ?terkommande satsning under ett antal ?r, säger Maritha Sedvallson.
Enligt en undersökning fr?n Boverket och Energimyndigheten har 40 procent av skolorna inte f?tt godkänt i den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, som ska säkerställa att ventilationssystemet fungerar och uppfyller byggreglerna. I samma rapport uppger 30 procent av skolpersonalen att de har problem med damm, smuts och d?lig luft.
Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2013 säger att cirka 8 procent av 12-?ringarna har besvär av inomhusmiljön i skolan. Nya siffror visar att den läkardiagnostiserade astman bland barn i skol?ldern ökat med 50 procent (fr?n 6 – 9 procent) mellan 2003 och 2011 och att ocks? övriga allergiska sjukdomar bland barn tydligt fortsätter att öka. En allt större del av barnen inom skola och barnomsorg har allts? n?gon allergisk sjukdom. Denna utveckling ställer högre krav p? skolan och omsorgen. Verksamheter och lokaler m?ste anpassas och de anställdas kunskaper inom omr?det m?ste öka.

En enkätundersökning som förbundet gjorde under v?ren 2014 visade att sex av tio riksdagskandidater var för ett statligt stöd för att rusta upp d?lig inomhusmiljö i skolan.
För mer information kontakta gärna:
Maritha Sedvallson, förbundsordförande, 070 – 661 54 75
Marie-Louise Luther, ombudsman, 070 – 020 94 98
Eva-Maria Dufva, pressekreterare, 070 – 588 72 88.

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter m?ste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet. 522220Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #KTH   #Marie Vahter   #National People Congress   #SCA