Regeringen utlovar ny styrning bortom New Public Management

I budgetpropositionen 2015 tar regeringen ett första steg mot att utveckla styrningen i offentlig sektor i en riktning som förhoppningsvis innebär att professionernas kunnande och yrkesetik blir mer vägledande än vad de är i dag. Regeringen p?börjar ett arbete med att utveckla styrmodeller som skapar större frihet för medarbetarna i offentlig sektor. I detta arbete kommer samverkan med den vetenskapliga forskningen att vara central.
– Välfärdsprofessionernas kunnande och yrkesetik ska bli mer vägledande. De senaste decenniernas styrning, som inspirerats av det som brukar kallas New Public Management, har lett till en ökad administrativ börda och att yrkesprofessionernas roll försvagats. Denna utveckling vill regeringen vända, säger civilminister Ardalan Shekarabi.
– Detta besked kan visa sig bli n?got av en milstolpe, men det beror p? vilken riktning utvecklingen tar istället. Det är tydligt att v?rt budskap n?tt fram till politikerna. Vi har i projektet för en värdefull v?rd efterlyst ett ökat förtroende och delaktighet för professionen. Vi vill vara med i arbetet att utveckla styrningen av dagens hälso- och sjukv?rd, dock räcker inte politiska beslut. Läkark?rens inställning och agerande är helt centralt. Ett tydligt ledarskap kommer vara avgörande, säger Karl Sallin ordförande i Svenska Läkaresällskapets projekt ?En värdefull v?rd?.
För eventuella pressfr?gor kontakta
Karl Sallin, Ordförande för Svenska Läkaresällskapets projekt En värdefull v?rd
073-980 12 54, [email protected]
Jaana Logren Bergqvist, Svenska Läkaresällskapet
08- 440 88 68, [email protected]

Svenska Läkaresällskapet är läkark?rens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukv?rd för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 12 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. För möten över specialitetsgränderna arrangerar vi sedan 1943 den Medicinska riksstämman; 2014 h?lls den den 4-5 december i Stockholm. Mer information hittar du p? www.sls.se eller www.riksstamman.se0000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top