Regeringens skolsatsning välkomnas

Regeringen har som ett av sina första budgetförslag idag presenterat satsningar p? skolan. För Uppsala kommuns del innebär det förstärkningar i 15-miljonersklassen, n?got som välkomnas av de tillträdande rödgröna samarbetspartierna.
– Vi välkomnar regeringens första skolsatsning. Det här innebär att vi kan göra en välbehövlig förstärkning av resursfördelningen till de skolor där behoven av tidiga insatser är som störst, säger Marlene Burwick (S), tillträdande kommunstyrelseordförande.
– Jag är glad att Gustav Fridolin sätter fokus p? att höja kunskapsresultaten och gör en första satsning p? lärarlönerna. Att höja läraryrkets attraktivitet är viktigt för att fler ska vilja utbilda sig till lärare, säger Maria Gardfjell, kommunalr?d (MP).
– Vi vill minska barngruppernas storlek i Uppsalas förskolor. Regeringens uppgörelse med Vänsterpartiet om satsningar för att minska gruppstorlekarna och öka personaltätheten kommer att innebära att vi kan uppn? v?rt m?l snabbare, säger Ilona Szatmari Waldau, kommunalr?d (V).
Kontakt
Marlene Burwick, kommunalr?d (S)
Mobil 076-761 83 66
Rasmus Lenefors, politisk sekreterare (S)
Mobil 076-798 31 16
Maria Gardfjell, kommunalr?d (MP)
Mobil 076-761 83 76
Ilona Szatmari Waldau, kommunalr?d (V)
Tel 018-727 13 380000Skicka som e-post
Share this

Authors
Top