Training

Regjeringen satser ikke p? ansatte med h?yere utdanning

Kun 7 av 10 av de ansatte i helse- og omsorgs?sektoren har en helsefaglig utdanning. Det viser Kommune?konomiproposisjonen som ble lagt frem i dag. Til tross for det, satser ikke regjeringen p? ? ?ke antallet sykepleiere og redusere antallet ufagl?rte i helsesektoren.
– Hvis regjeringen mener alvor med at kommunene skal ivareta langt flere pasienter med alvorlig helsesvikt eller alderdomssvekkelse, m? den forst? at det er behov for syke­pleiere, sier Lisbeth Normann, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.
– Hvordan skal alvorlig syke mennesker, som i dag f?ler seg godt ivaretatt i sykehusene kunne stole p? at kommunehelsetjenesten ivaretar dem p? tilsvarende m?te? Det m? f?re til utrygghet hos store grupper av syke mennesker n?r konsekvensene av denne utdanningspolitikken kommer for en dag.
P? den internasjonale sykepleierdagen 12. mai skrev Stoltenberg f?lgende gratulasjon p? Sykepleierforbundets facebookside: ?Gode sykepleiere er avgj?rende for god helse og omsorg.?
– Igjen viser det seg alts? at fine ord ikke blir fulgt opp med handling, sier Normann.
Hun mener regjeringens satsning p? en ?rlig bruttotilgang p? 4500 helse­fag­arbeidere (videreg?ende skole) er absolutt n?dvendig, men mener kommunene ogs? har et stort behov for helsepersonell med h?yere utdanning.
Regjeringen overf?rer if?lge revidert nasjonalbudsjett 5 milliarder kroner for ? stimulere kommunene til ? ivareta mer helsehjelp for ? redusere antall sykehusinnleggelser.
– Dette er ikke mulig hvis den helsefaglige kompetansen ikke ?kes, sier Lisbeth Normann, og hevder at regjeringen i dag har lavere ambisjonsniv? for helsepersonellets kompetanse enn da den la fram Kompetansel?ftet 2015, i 2006.
– Resultatet blir at kommunene etter kort tid blir uten sykepleiefaglig kompetanse. De vil da mangle et av de viktigste verkt?yene for ? realisere Samhandlingsreformen, sier Lisbeth Normann.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Logistikkfagskolen Arbeidsleder   #NKI   #NOKUT