Rekordh?y s?kning til Sonans

Antall privatister har de siste ?rene ?kt kraftig. Tusenvis av elever har meldt seg opp til eksamen som privatist i h?st ? trenden viser at stadig flere ?nsker ? forbedre karakter, eller skaffe seg vitnem?l ved hjelp av privatistskoler. Dette er en sammensatt gruppe med henhold til faglig utgangspunkt, men fellesnevneren er at de tar fag fra videreg?ende for ? komme inn p? h?yere utdanning. De fleste er 19-25 ?r. Sonans er blant landets st?rste privatistskoler, og har skoler i ?tte av landets st?rste byer. Det siste ?ret har Sonans opplevd stor p?gang med opptil 24 % vekst ved en av skolene. Snittveksten for de ?tte skolene er i underkant av 15 % i antall elever.
En fersk unders?kelse viser hvorfor privatister velger ? ta fag ved skoler som Sonans:
Gode l?rere (78 % oppgir dette som sv?rt viktig)
Undervisning som fokuserer p? eksamen (69 % mener dette er sv?rt viktig)
Mulighet til ? ta fag p? kort tid (50 % oppgir dette som sv?rt viktig)
Unders?kelsen viser tydelig behovet for et tilbud der m?lrettede elever raskt og effektivt kan skaffe seg vitnem?let de trenger for ? komme inn p? h?yere utdanning.
Fellesnevneren for privatister er at de tar seg en ekstra runde for ? komme inn p? ?nsket h?yere utdanning. Enkelte forbinder derfor privatistbegrepet som noe negativt. Vi som daglig jobber med privatister vet derimot at dette er motiverte og m?lrettede unge mennesker, som virkelig vil videre i sitt utdanningsl?p.
I nevnte unders?kelse blant v?re nye privatister, oppgir 70 % at de har et klart m?l om hvilken h?yere utdanning de vil inn p? etter eksamen. Ingeni?r og medisin er gjengangere, men bredden er stor. Det finnes ingen offisiell statistikk som viser hvor stor andel som lykkes, men unders?kelser blant tidligere elever viser at en klar majoritet kommer inn p? h?yere utdanning etter ? ha tatt fag ved Sonans.
Sonans Utdanning er en ledende tilbyder av privatistundervisning i Norge og har mer enn 6 000 studenter ?rlig. Sonans har 8 skoler, fra Kristiansand i s?r til Troms? i nord. I tillegg har Sonans et fullverdig nettbasert undervisningstilbud for privatister gjennom Nettgymnaset som er Norges st?rste i dette markedet. Sonans tilbyr undervisning i studieforberedende fag for privatister, videreg?ende skole for rettighetselever og formidling av studieplasser for skandinaviske s?kere til flere medisinske fakulteter i Sentral-Europa. Hovedkontoret er i Trondheim.

Authors
Top