SE

Rekordm?nga antagna och reservplacerade

2014-07-13 12:33 Högskolan Kristianstad Aldrig förr har s? m?nga sökt sig till Högskolan Kristianstad och blivit antagna till höstens program och kurser. Det är även rekordm?nga som är placerade p? reservplats. Högskolan Kristianstad har tagit in 25 procent fler studenter i höst efter första urvalet jämfört med förra ?ret, och har en reservlista som har femdubblats p? fem ?r.

Aldrig förr har s? m?nga sökt sig till Högskolan Kristianstad och blivit antagna till höstens program och kurser. Det är även rekordm?nga som är placerade p? reservplats.

Nu har de första antagningsbeskeden skickats ut till dem som sökt till höstens högskoleutbildningar. Totalt är det drygt 266 000 som antagits till höstens högskoleutbildningar runt om p? landets lärosäten och runt 10 000 av dem har blivit antagna till Högskolan Kristianstad. Högskolan Kristianstad har tagit in 25 procent fler studenter i höst efter första urvalet jämfört med förra ?ret, och har en reservlista som har femdubblats p? fem ?r. Lärarutbildningarna, främst förskollärarutbildningen, är ett populärt sökval och har över tusen personer placerade p? reservplats. Ekonomprogrammets grundutbildningar är ännu mer eftertraktade och har upp?t tv? tusen reserver.
? Vi har länge haft en stadig ökning av sökanden och nästan alla v?ra utbildningar som ges hösten 2014 är översökta. Till sjuksköterskeutbildningen är det exempelvis över tio sökanden till varje plats, säger Ann-Sofi Rehnstam-Holm, prorektor vid Högskolan Kristianstad.
Det finns dock de utbildningar som inte är s? populära och har färre antagna än vad högskolan planerat med. Det är ämneslärarutbildningarna i matematik och biologi med inriktning mot arbete i högstadie- och gymnasieskolan. Även ?Magisterprogrammet i inbyggda system? och ?Högskoleingenjörsprogram i datateknik med inriktning inbyggda system?.
Nätbaserade kurser lockar
Antalet behöriga sökanden till Högskolan Kristianstad har i ?r ökat med 42 procent jämfört med förra hösten, och ett ökat intresse för att studera är en trend som man kan se över hela landet.
? Vi ser en ökning av ansökningar till b?de campusförlagd-, distans- och nätbaserad utbildning, men det är tydligt att allt fler vill läsa frist?ende kurser istället för program, säger Ann-Sofi Rehnstam-Holm.
Det finns en enkel förklaring till detta enligt prorektorn.
? Vi har helt enkelt väldigt attraktiva kurser!
Det är de nätbaserade kurserna som lockar flest, där har ansökningarna ökat med 32 procent. N?gra av de mest populära kurserna vid Högskolan Kristianstad denna sökomg?ng är: Grafisk design introduktion; Organisation och ledning; Kropp: Stress, näring och hälsa; Arbetsmiljö och ledarskap; Psykologi 1 och Hälsopsykologi.
Läs mer om antagningsstatistiken p? Universitets- och högskoler?dets webbplats?
För mer information kontakta: Ann-Sofi Rehnstam-Holm, prorektor vid Högskolan Kristianstad, [email protected], 044-20 34 52, 076-761 77 32.

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 14 000 studenter vid n?got av högskolans 40 program eller 360 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar p? grundniv? och merparten av programmen p? avancerad niv? inneh?ller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy