Rekordmange s?kere til videreg?ende oppl?ring

Det har aldri v?rt s? mange s?kere til videreg?ende oppl?ring som i ?r. S?kertall per 1. mars viser blant annet at stadig flere elever s?ker helse- og sosialfag og p?bygging til generell studiekompetanse.

Utdanningsdirektoratet har i dag publisert s?kertall til videreg?ende oppl?ring skole?ret 2011-2012: http://www.udir.no/Artikler/_Statistikk/Sokere-til-videregaende-opplaring-skolearet-2011-2012/

Det er i ?r 204 543 s?kere til videreg?ende oppl?ring i offentlige skoler. Dette er nesten 4 000 flere enn i fjor.

Studiespesialisering er det utdanningsprogrammet som har klart flest s?kere ved alle trinn. I Vg1 og Vg2 f?lger deretter helse- og sosialfag og teknikk og industriell produksjon. I Vg3 er p?bygging til generell studiekompetanse det som skiller seg ut med flest s?kere etter studiespesialisering.

Flere s?ker helse- og sosialfag
Det har v?rt en jevn ?kning i s?kere til helse- og sosialfag p? Vg1 de siste ?rene, og ?kningen fortsetter ogs? i 2011. I 2008 var det ca 7 250 s?kere, i ?r er det 8 578 s?kere. Dette utgj?r en ?kning p? 22 prosent.

Til Vg2 er ?kningen i samme tidsperiode p? 13 prosent. Antall s?kere til l?replass i helse- og sosialfag har ?kt med 8 prosent fra i fjor.

– Det er interessant ? se at trenden med stadig flere s?kere til helse- og sosialfag fortsetter. ?kningen er i tr?d med behovet for denne typen arbeidskraft i samfunnet og vi h?per dette er en tendens som vil sl? positivt ut p? arbeidsmarkedet om noen ?r. Dette forplikter jo ogs? arbeidslivet til ? ta imot dem som s?ker l?replass, sier Kjetil Digre, avdelingsdirekt?r i Utdanningsdirektoratet.

F?rre s?ker bygg og anleggsteknikk
P? landsbasis er bygg- og anleggsteknikk det eneste yrkesfaglige utdanningsprogrammet som har en nedgang i antall s?kere til l?replass sammenlignet med i 2010. Nedgangen er p? 7,4 prosent. Sammenlignet med 2008 er det 635 f?rre s?kere til l?replass i dette utdanningsprogrammet i ?r. Det tilsvarer en nedgang p? 19 prosent.

Antallet s?kere til Vg1 har derimot ikke sunket fra i fjor. Etter en kraftig nedgang fra 2008 til 2009 har s?kertallet til Vg1 v?rt noenlunde likt de siste tre ?rene for bygg- og anleggsteknikk.

Mange velger p?bygging til generell studiekompetanse
De siste ?rene har det ogs? v?rt en ?kning i antall elever som har s?kt p?bygging, fra ca 10 500 i 2008 til ca 12 110 i 2011 (dette inkluderer ogs? elever som velger p?bygg etter yrkeskompetanse). Det vil si at hver fjerde s?ker til Vg3 s?ker p?bygging til generell studiekompetanse.

– Det norske skolesystemet er fleksibelt, og dette viser at mange velger alternative veier til studiekompetanse. En analyse av fjor?rets s?kertall viste at det var store variasjoner i hvem som s?kte p?bygg. Den st?rste gruppen kom fra helse- og sosialfag, hvor over 40 prosent av alle som var elever p? barne- og ungdomsarbeiderfaget s?kte, sier Digre.

Kontaktpersoner i Utdanningsdirektoratet:
Kjetil Digre, avdelingsdirekt?r
Tlf: 466 25 445
E-post: [email protected]

Marianne Nordengen, kommunikasjonsr?dgiver
Tlf: 907 65 748
E-post: [email protected]

Authors
Top