Læring

Rekords?kning til H?gskolen i Hedmark

Med 2585 prim?rs?kere kan H?gskolen i Hedmark notere tidenes beste s?kertall i det nasjonale samordna opptaket. ?kningen i s?kerinteressen for h?gskolens studier er p? hele 26 prosent sammenlignet med i fjor. Det viser statistikk fra Samordna opptak som legges frem i dag.
H?gskolen i Hedmark har i tillegg rekords?kning til studiene i det lokale opptaket, der 2037 personer s? langt har s?kt om studieplass. Pr 15. april har dermed HH over 4600 f?rsteprioritetss?kere totalt.
H?gskolen i Hedmark har ikke opplevd tilsvarende s?kerinteresse siden h?gskolen ble opprettet i 1994.
Rektor Lise Iversen Kulbrandstad er naturlig nok sv?rt godt forn?yd med den store interessen for studier ved H?gskolen i Hedmark.
-Dette er eventyrlige tall, og jeg er spesielt glad for to ting: den ?kte interessen for de store profesjonsutdanningene v?re; grunnskolel?rer, f?rskolel?rer og sykepleie, og den store interessen for organisasjons- og ledelsesfagene som avdelingen p? Rena tilbyr. Alle de fire campusene v?re tar del i den ?kte interessen. I tillegg har vi alts? ogs? rekords?kning til studiene v?re i det lokale opptaket, der blant annet masterutdanningene tilbys, sier Iversen Kulbrandstad.
Styrket konkurransekraft
Nasjonalt g?r s?kningen til h?yere utdanning opp med 6,6 prosent sammenliknet med fjor?ret. N?r ?kningen er betydelig st?rre ved H?gskolen i Hedmark, betyr det at h?gskolen tar markedsandeler.
L?rerutdanningene ?ker
Kunnskapsdepartementet har i ?r startet en kampanje for ? rekruttere flere til f?rskolel?reryrket. Nasjonalt har s?kningen ?kt med 22 %. Ved H?gskolen i Hedmark er ?kningen p? hele 39 %. Det betyr at 84 flere s?kere har f?rskolel?rerutdanning p? Hamar som sitt f?rstevalg i ?r. Grunnskolel?rerutdanningene har ogs? en fin ?kning med 33 flere f?rsteprioritetss?kere. P? grunnskolel?rerutdanningen for 5-10. klasse er h?gskolens ?kning langt over landsgjennomsnittet (27 % mot 6 %).
Sykepleie ?ker
S?kertallene viser en solid ?kning i interessen for ? studere sykepleie ved H?gskolen i Hedmark. 91 flere f?rsteprioritetss?kere betyr en ?kning p? hele 36 prosent. Nasjonalt er ?kningen i ?r p? 7,5 %. H?gskolen har dessuten allerede startet et kull sykepleie i januar i ?r som et samlingsbasert deltidstilbud. Dette studiet hadde ogs? rekordstor s?kning med 118 prim?rs?kere.
Campus Rena ?ker
Avdeling for ?konomi- og ledelsesfag p? Rena opplever en formidabel ?kning i s?kerinteressen. 290 flere s?kere har satt ett av avdelingens studier ?verst i sine prioriteringslister. Det er en ?kning p? 61 prosent. En del av ?kningen kommer av at avdelingen tilbyr flere studier i det nasjonale opptaket i ?r enn i fjor, men selv uten disse studiene er ?kningen solid ? slik den har v?rt i flere ?r n?. Rena har ogs? det studiet der det er mest rift om plassene: Det samlingsbaserte deltidsstudiet i kriseh?ndtering har hele 10,27 s?kere pr plass.
Landbruksfagene
Bachelorstudiene i skog- og utmarksfag opplever ?kt interesse, mens ?kningen i s?kning til landbruksstudiene skyldes det nye ?rsstudiet i agronomi som har f?tt 27 s?kere.
_________________
Noen fakta fra NOM:
2585 s?kere har satt ett av H?gskolen i Hedmark (HH) sine studier som sitt f?rstevalg (f?rsteprioritet). Det er 534 flere enn i fjor (+ 26 %). Nasjonalt sett er det i ?r 6,6 % ?kning i antall s?kere til h?yere utdanning.
HH har i ?r 50 studietilbud i det nasjonale opptaket, hvilket er det samme som i fjor.
H?gskolen tilbyr i ?r 1310 studieplasser i det nasjonale opptaket, og har 1,97 s?kere pr studieplass (omregnet til heltidsekvivalenter). Dette tallet sier noe om sannsynligheten for ? fylle studieplassene ved opptaket og ?rets tall er betydelig sterkere for H?gskolen i Hedmark (i fjor var tallet 1,63).
Det totale antall s?knader (alle prioriteter) til studier ved H?gskolen i Hedmark i samordna opptak er 11 616 (i fjor 9786). Hver s?ker kan s?ke inntil 10 studier.
Studier ved HH med flest s?kere pr studieplass (m?lt i antall 1.prioritetss?kere pr studieplass):
– Kriseh?ndtering, Campus Rena, med 10,27 s?kere pr plass
– Organisasjon og ledelse, deltid, Campus Rena, med 8,05 s?kere pr plass
– BA Musikkproduksjon, Campus Rena, med 4,30 s?kere pr plass
– Mat, ern?ring og helse, Campus Elverum, med 3,50 s?kere pr plass
– BA Animasjon, Campus Hamar, med 3,40 s?kere pr plass
De mest popul?re studiene ved HH (m?lt i antall 1.prioritetss?kere):
– Sykepleierutdanning, Elverum (262)
– F?rskolel?rerutdanning, samlingsbasert (178)
– Organisasjon og ledelse, deltid og samlingsbasert (161)
– Kriseh?ndtering, deltid og samlingsbasert (154)
– F?rskolel?rerutdanning, Hamar (123)
– Grunnskolel?rerutdanning trinn 5 ? 10, Hamar (104)
Kort om lokalt opptak:
I alt har 2037 personer s?kt et studium ved h?gskolen gjennom ?rets lokale opptak (tall pr. 15. april). Det gjelder alle mastergradsstudiene, praktisk pedagogisk utdanning, ?rsstudier og videreutdanninger, innpass p? bachelorstudier og internasjonale studier, og kommer alts? i tillegg til det nasjonale opptaket.
Totalt har HH rekruttert 192 flere prim?rs?kere til studier i det lokale opptaket enn p? tilsvarende tidspunkt i fjor. Det er en ?kning p? 10,4 % fra i fjor, som ogs? var et ?r med stor ?kning (+ 17,5 %). Totalt viser tallene at det er 2,3 s?kere per plass.
H?gskolen i Hedmark (HH) ble etablert 1.august 1994 og var et resultat av at fire statlige h?gskoler i Stor- Elvdal, Rena, Elverum og Hamar ble sl?tt sammen som en del av H?gskolereformen i 1994.
HH best?r av fire campus, Elverum, Evenstad, Hamar og Rena, og er en stor akt?r i innlandet p? forsknings- og utviklingsarbeid. HH har et bredt studietilbud innen l?rerutdanning, helse- og idrettsfag, landbruks- og naturfag, skog og utmarksfag, samt ?konomi og ledelse. Hovedadministrasjonen ligger i Elverum, i v?rt nye h?gskolesenter i Terningen Arena

Similar Posts