SE

Reparbetare utför fogningsarbeten p? Uppsala Domkyrka

Under oktober 2014 utför reparbetare fr?n Klätterservice fogningsarbeten p? de tre tornen p? Uppsala Domkyrka. Reparbetarna är certifierade enligt branschorganisationerna SPRAT eller IRATA och utför arbetet via repsystem p? en höjd av ca 110 meter.
– Det är alltid roligt att arbeta med den här typen av byggnader, säger Anton Torsholm, VD p? Klätterservice. Eftersom att det handlar om att bevara ett kulturarv ställer det höga krav p? kunskap om metoder och material samt en varsamhet utöver det vanliga. Dessutom p?verkar vi som reparbetare omgivningen minimalt genom i princip inga avspärrningar. Reparbetet gör dessutom att besökares estetiska upplevelse inte förändras eftersom vi varken använder ställning eller lift.
Samarbetet med Uppsala Domkyrka har p?g?tt under flera ?r. Vid en stor renovering av kyrkans el- och sprinklersystem ?r 2011 upptäcktes ett vattenläckage som hade resulterat i ruttna träbjälklag. Detta medförde att Klätterservice blev kontaktade för att utföra utvändig inspektion av de tre 118 meter höga tornen.
Klätterservice har s?ledes sedan början av 2011 utfört inspektioner, omfogning av samtliga klöverfönster p? kyrkans tre torn, fasadinspektioner och andra mindre arbeten p? kyrkan. Ett arbete som underlättat underh?llet och gett Uppsala Domkyrka en god översikt av kyrkans kondition inför framtiden.
Arbetet som utförs under oktober p?g?r nattetid för att Uppsala Domkyrkas ordinarie aktiviteter ska kunna fortg? som vanligt.
Klätterservice i Norden AB är en leverantör av tjänster utförda via reparbete. Vi har sedan 2007 varit engagerade i arbete p? hög höjd och v?ra reparbetare har internationella certifikat fr?n b?de SPRAT och IRATA. V?ra 4 affärsomr?den är Infrastruktur & industri, Bygg & fastighet, Innovation och Utbildning. Företaget med säte i Höganäs har 20 anställda.

Bifogade filer
131060Skicka som e-post
Share this

Similar Posts