Læring

Rett til p?byggings?r etter fagbrev

07-02-2013 13:01 Norske fris?r- og velv?rebedrifter, NFVB Kunnskapsministeren vil gi elever med fagbrev rett til p?bygg til studiespesialisering. Dette er en seier som NFVB og NHO H?ndverk har jobbet for i en ?rrekke. Aud Schj?dt Fredriksen president i NFVB, er i dag tilstede p? NHOs utdanningskonferanse. Hun er sv?rt forn?yd med at v?re krav endelig er h?rt.

Kunnskapsministeren vil gi elever med fagbrev rett til p?bygg til studiespesialisering.
En seier vi har jobbet lenge for
Dette er en seier som NFVB og NHO H?ndverk har jobbet for i en ?rrekke. Aud Schj?dt Fredriksen president i NFVB, er i dag tilstede p? NHOs utdanningskonferanse. Hun er sv?rt forn?yd med at v?re krav endelig er h?rt.
Trenger ikke “miste” ungdommer
Endringen vil bety at bransjen ikke lenger beh?ver ? “miste” ungdommer som f?ler at de m? ta allmennfagene f?r l?retiden. N? kan motiverte fris?rl?rlinger fullf?re l?retiden i bedrift, og deretter skaffe seg studiekompetanse om de ?nsker det.
NFVB og NHO vil at all ungdomsom har best?tt en videreg?ende oppl?ring skal kunne gj?res studieklare.
? f? flere til ? fullf?re yrkesoppl?ringen i stedet for ? hoppe av fordi de er redd for ? bruke opp retten til videreg?ende uten ? f? studiekompetanse. Det er statsr?d Kristin Halvorsens begrunnelse for forslaget, som vil bli utdypet i en varslet stortingsmelding om grunnoppl?ringen f?r p?ske. Lekkasjen kom p? NHOs konferanse Yrkesfag 2013 i dag.
Halvorsen ville ikke si n?r et slikt ekstra ?r rett til videreg?ende oppl?ring vil komme p? plass ? det blir et budsjettsp?rsm?l. Regjeringen vil ogs? foresl? en ordning med et halvt ?rs forkurs for elever som har startet yrkesfaglig, men ?nsker ? veksle underveis til p?bygg til studiespesialisering.
Det er allerede flere muligheter for videreutdanning, enten gjennom Y-veien eller fagskolen, for fagl?rte. NHO ?nsker i tillegg at det ?pnes for flere muligheter til ? ta h?yere utdanning med fagbrev i bunn.
NHOs to enkle grep
De unge kan if?lge NHO gj?res studieklare gjennom to enkle grep:
Utvid retten til videreg?ende oppl?ring med ett ?r, slik at de som ?nsker ? g? videre, kan forberede seg, forbedre seg eller fordype seg i det de skal begynne p?. Dette ?ret kan med andre ord brukes fleksibelt etter behov.
Innf?r obligatorisk karriereveiledning for alle som ?nsker ? g? videre ? f?r de velger veien videre, slik at valgene blir realistiske og forberedelsene riktige.
– Vi m? fortelle b?de de unge, og ikke minst deres foreldre, at et yrkesfaglig l?p ikke n?dvendigvis stopper med et fagbrev, sier Svein Oppegaard, direkt?r for arbeidslivspolitikk i NHO.
– Det er selvf?lgelig veldig bra med et fagbrev. Men de som ?nsker ? videreutdanne seg i sitt fag, b?r ogs? f? muligheten og v?re kvalifisert til det med fagbrevet i h?nden. De med evner, ambisjoner og lyst b?r ikke stoppes av formelle hindringer hvis de ?nsker videreutdanning i sitt fag gjennom fagskolesystemet eller gradsstudier ved h?yskoler eller universitet. Ingeni?rer med fagbrev i bunn er ansett som meget attraktiv arbeidskraft.
Om NFVB
NFVB skal v?re bransjens viktigste taler?r og m?teplass for medlemmene!
NFVB er dannet av og for medlemmene. NFVB skal arbeide for medlemmenes interesser, og utf?re det medlemsbedriftene ser seg tjent med ? f? utf?rt i fellesskap. Det vi arbeider for, skal ogs? v?re i samfunnets interesse.

A to już wiesz?  De 10 vanskeligste jobbene ? finne medarbeidere til

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy