SE

Riksdagskandidater i Västra Götaland vill ha statligt stöd för bättre skolmiljö

2014-09-05 12:25 Astma- och Allergiförbundet 32 av 59 riksdagskandidater i region Västra Götaland vill införa ett statligt stöd till kommunerna för att förbättra skolans fysiska arbetsmiljö. Det visar en enkät som Astma- och Allergiförbundet gjort bland riksdagskandidater fr?n samtliga partier.

32 av 59 riksdagskandidater i region Västra Götaland vill införa ett statligt stöd till kommunerna för att förbättra skolans fysiska arbetsmiljö. Det visar en enkät som Astma- och Allergiförbundet gjort bland riksdagskandidater fr?n samtliga partier.
– Staten bör, enligt v?r mening, ta ett större ansvar för att alla elever, även de med astma och allergi, f?r möjlighet att n? goda skolresultat. Därför är det glädjande att 32 av 59 riksdagskandidater i Västra Götaland vill se ett statligt stöd till kommunerna för att renovera skolor med d?lig inomhusmiljö, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.
M?nga skolor och förskolor uppfyller inte de regler och rekommendationer som finns för hur en god inomhusmiljö ska vara. Bristerna i inomhusmiljön p?verkar alla i skolan, men speciellt barn med astma och allergi. En undersökning fr?n Boverket visar att bara fyra av tio skol- och förskolebyggnader hade godkänd ventilationskontroll och att fyra av tio hade fuktskador som kan p?verka inomhusmiljön negativt. Även TV4:s granskning Skolsnusk fr?n förra ?ret visar att behovet av renovering är stort.
– Astma- och Allergiförbundet har ett förslag till statligt stöd för bättre skolmiljö som vi kallar Klassrumspeng. Med tanke p? det breda stöd som finns bland riksdagskandidaterna ser vi fram emot en konstruktiv dialog med nästa regering, oavsett färg, kring hur man nu kan g? fr?n ord till handling, säger Maritha Sedvallson.
Riksdagskandidaterna fick per mejl ta ställning till fr?gan:
“En d?lig inomhusmiljö i skolan p?verkar hälsan och skolresultaten för alla, inte minst för barn och ungdomar med astma och allergi. Anser du att det bör ?terinföras n?gon form av statligt investeringsstöd som kommunerna kan söka som bidrag till förbättringar av skolans fysiska arbetsmiljö??
P? nationell niv? svarade 61 procent “ja”, 18 procent “nej” och 21 procent “osäker, vet ej”. Enkäten skickades till de kandidater, fr?n nuvarande riksdagspartier, som st?r p? valbar plats utifr?n nuvarande mandatfördelning. Av de 510 riksdagskandidater som fick enkäten valde 375 att svara, vilket motsvarar en svarsfrekvens p? 74 procent. I Västra Götaland svarade 32 av riksdagskandidaterna “ja”, 18 svarade “nej” och 9 “osäker, vet ej”.
För mer information kontakta gärna:
Maritha Sedvallson, förbundsordförande, 070 ? 661 54 75
Dennis Bokedal, Astma- och Allergiföreningen i Göteborg, 031-14 90 10
Marie Göthe, Astma och Allergiföreningen i Västra Götaland nordost, 070-264 38 80
Eva-Maria Dufva, pressekreterare, 070 ? 588 72 88.

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter m?ste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet. 0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy