SE

Riksdagspartierna om bibliotek

Svensk biblioteksförening har ställt ?tta fr?gor till riksdagspartierna som vi anser vara relevanta och av intresse för svenskt biblioteksväsendes användare. Fr?gorna handlar bland annat om skolbibliotekens bemanning, offentligt finansierad forsknings tillgänglighet, digitalisering och behovet av en nationell biblioteksstrategi.

? Biblioteket är ditt. Men det är riksdagen som avgör om biblioteken kan ge dig fri tillg?ng till kunskap, information och kultur även i framtiden. Därför är bibliotek en politisk fr?ga. I riksdagsvalet har du makt att ta ställning, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening.
? Vi har fr?gat de ?tta riksdagspartierna för att underlätta för väljarna. För den som har bestämt sig s? finns det m?nga bibliotek där man kan förtidsrösta, avslutar Niclas Lindberg.

Valguiden samt riksdagspartiernas svar i fullängd finns att ladda ner p? Svensk biblioteksförenings webbplats.
Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har b?de bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.6200Skicka som e-post
Share this

Similar Posts