SE

Riksutställningar och Stockholms Konserthus undersöker passionen

? Passion är ?tr?, lidelse, starka känslor. Det finns olika sorters passion och man kan känna passion inför medmänniskor, förem?l och dagsfr?gor, sin roll här i livet (och döden) och för intressen. Och ocks? och framför allt inför konst, säger Mathias Strömer, curator för Riksutställningars nya curatoriella plattform Testing. Tillsammans med Stockholms Konserthus och en konstnär tar vi oss an passionen.
Riksutställningar är glada att kunna presentera Stockholms Konserthus som samarbetspart i den nya curatoriella plattformen Testing. Tillsammans med en konstnär kommer vi att undersöka passion och hur den kan gestaltas ? vilket s? sm?ningom kommer att kunna upplevas i Konserthusets foajé.
? Under konstupplevelser blir det ibland s? starkt och innerligt, s? nära, s? att man vill vara kvar där länge, säger Mathias Strömer, senior curator p? Riksutställningar. ? Men man vet ju att det inte g?r. Och därför upplever man även en smärta, en känsla av förlust och längtan. Konserthuset talar om ?det koncentrerade nuet?. Konserthuset har förm?gan att skapa koncentrerade ?nu? efter varandra och som publiken g?r in och ut ur. Vem vill inte vara där? Men hur skapas detta egentligen? Och hur kan vi berätta om, visa upp och förklara detta s? att andra institutioner som inte p? samma sätt som musiken har en självklar relation till passionen kan inspireras och lära sig av det?
Testing är en ny curatoriell plattform etablerad av Riksutställningar för att tvärdisciplinärt undersöka morgondagens utställning, dess tekniska utveckling och publika möte med det öppna samhället. Temat för 2014 är passion och samarbetspart under premiär?ret är Stockholms konserthus. Vi kommer tillsammans med en konstnär gestalta, visualisera och publikt diskutera passion.
? I Konserthuset strävar vi alltid efter att hitta berikande samarbeten som ger nya perspektiv p? musiken och verksamheten, säger Karina Svensson, projektledare Stockholms Konserthus. ? Att dessutom f? den här chansen att utveckla utställningsmediet med Riksutställningar kommer att bli en mycket intressant process som vi ser fram emot. Vi har sedan 2004 haft utställningsverksamhet i Konserthuset och söker alltid nya sätt att ställa viktiga fr?gor om samtiden och traditionen, om världen och konsten.
Konstnären för Testing:Passion utses via ett internationellt open call och f?r möjligheten att producera ett utställningsprojekt inom temat under hösten 2014. Produktionen sker i samarbete med Stockholms Konserthus och Riksutställningars tekniker och curator. Den internationella forskningsaktören Museum Studies vid Leier University kommer att följa projektet i rollen som ?critical friend?.
För mer information, kontakta:
Mathias Strömer, senior curator Riksutställningar
0498 – 79 90 33 [email protected]
Karina Svensson, projektledare Stockholms Konserthus
08-786 02 11 [email protected]
Riksutställningar stöttar museer och andra utställare med utveckling. Vi förmedlar kunskap fr?n global omvärldsbevakning och test av nya tekniker och metoder. Kunskapen delas genom r?dgivning, utbildningar, konferenser och nyhetsbrev. Vi samarbetar med museer och utställare och hjälper till att sammanföra samarbetspartners. www.riksutstallningar.se3100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy