SE

Riskerar vi att f? svälta i kristider?

Sveriges självförsörjningsgrad avseende livsmedel är den lägsta i Europa. N?gon organiserad lagerh?llning existerar inte. Livsmedelsbutikernas hyllor gapar tomma efter tv? till tre dagar, centrallagren efter ungefär tio dagar ? om transporterna fungerar. Medborgarna är omedvetna om detta och sin egen roll. De tror att risken för livsmedelsbrist är liten, men deras förväntningar p? staten är desto större. Men inom staten är det idag ingen som har ett samlat ansvar för livsmedelsförsörjningen. I grannlandet Finland har man uppenbart en helt annan syn p? ?v?rt dagliga behov?. Den svenska situationen jämförs därför med den i Finland.

Medverkande: Pyry Niemi, riksdagsledamot, (S), ?sa Coenraads, riksdagsledamot, (M), Therese
Frisell, Livsmedelsverket, Karim Peltonen, SPEK Finland (Räddningsbranschens centralorganisation i Finland), Sven Lindgren, moderator,
Civilförsvarsförbundet.
Dag och tid: Onsdag 2/7 kl 14:15-15:00
Plats: S:t Hansgatan 11, Försvarspolitisk Arena (ing?ng fr?n g?rden, gamla riksbankshuset)
Ytterligare arrangemang: Tisdag 1/7 10:30-11:15 arrangerar Civilförsvarsförbundet, i samma lokaler, ett seminarum kallat “Civilt försvar – en fr?ga om livskvalitet”. Civilförsvarsförbundet delar monter i hörnet Donners plats/Donnersgatan monter H417 p? temat “Vinst varje g?ng” om frivilliga försvarsorganisationers betydelse för det svenska krishanteringssystemet.

Välkomna!

Civilförsvarsförbundet är en medborgarrörelse och frivillig försvarsorganisation vars m?l är säkrare och tryggare liv. Det gör vi genom hjälpinsatser, utbildning av barn och vuxna, information samt opinionsbildning. Samverkan sker med kommuner, myndigheter, andra samhällsnyttiga verksamheter samt enskilda. Förbundet grundades 1937 och har cirka 20.000 medlemmar i hela landet. www.civil.se29200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Glue Control   #Glue Svenska Studenthus   #Med Glue Lock   #Svenska Studentbost