SE

Rösta för allas lika rätt: Ta hbtq-personers familjefr?gor p? allvar och inför könsneutral föräldraskapspresumtion

Under Almedalsveckan driver RFSL och RFSL Ungdom kampanjen, ?Rösta för allas lika rätt?. Kampanjen lyfter fem omr?den där insatser behövs för att säkerställa att hbtq-personers rättigheter stärks och belyser särskilda utmaningar kopplat till hbtq-personers hälsa och livssituation. Idag fokuserar vi p? familjepolitiken.

I dagens lagstiftning finns m?nga luckor för hbtq-personer som vill bilda familj och leva tryggt i sina familjer. Barn kan aldrig vara en rättighet, men osakliga hinder i dagens lagstiftning ska undanröjas för att säkerställa likabehandling p? det familjepolitiska omr?det, oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Bland annat driver RFSL fr?gorna om könsneutral föräldraskapspresumtion, embryodonation, fler v?rdnadshavare än tv?, reglering av surrogatmödraskap i Sverige, lika tillg?ng till assisterad befruktning ocks? i praktiken, ocks? för personer som genomg?tt könskorrigerande behandling; och rätten att registreras i folkbokföringen som förälder p? det sätt en själv önskar.
– Trots flera reformer de senaste ?ren p? omr?det ?terst?r mycket. Lagstiftaren har inte tagit n?got helhetsgrepp p? den familjepolitiska lagstiftningen och det märks, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.
Det saknas fortfarande en lagstiftning p? det familjepolitiska omr?det som utg?r fr?n att det i en familj kan rymmas fler än tv? personer med barn. Möjligheten att bli förälder som ensamst?ende är ocks? begränsad, oavsett om en önskar bli förälder genom assisterad befruktning eller adoption. Bristen p? reglering i Sverige vad gäller surrogatmödraskapsöverenskommelser försv?rar och utsätter s?väl barn som föräldrar för rättsosäkra situationer. Förbudet mot embryodonation omöjliggör för m?nga tjejpar och transkillar att bli föräldrar p? det sätt de önskar, och sv?righeterna för Skatteverket att registrera föräldrar p? det sätt de önskar, försätter m?nga transpersoner som är föräldrar i oacceptabla situationer i vardagslivet.
– En könsneutral föräldraskapspresumtion är ett av v?ra grundkrav. Den fr?gan har utretts grundligt redan 2007 och är nu p? väg att utredas ytterligare en g?ng. En s?dan reform skulle leda till att alla barn som är föds inom ett äktenskap alltid skulle ha tv? juridiska föräldrar fr?n födseln, inte bara barn inom olikkönade äktenskap, och därmed bättre juridisk grundtrygghet. Det är inte ett särskilt radikalt krav och det är märkligt att det inte redan genomförts, säger Ulrika Westerlund
– Det har alltid funnits andra sorters familjer än mamma, pappa, barn. Det är dags för lagstiftaren att ta sitt ansvar och anpassa lagstiftningen till verkligheten, säger Ulrika Westerlund.Läs mer om v?ra valkrav p?: http://hbtqval2014.bratext.se/vara-valkrav/
Läs mer om RFSL:s valkampanj p?: http://hbtqval2014.bratext.se/

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt p?verkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.
Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se116200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Annica Br   #Elaine Unterhalter   #Sverige Engelsk   #Sweden Fakultetsopponent