S förslag om lärartäthet leder fel

Socialdemokraterna upprepade vid en pressträff i dag krav p? exakta m?tt för lärartäthet för friskolor. Friskolornas riksförbund menar att förslaget minskar innovation och försämrar möjligheterna till ett effektivt kvalitetsarbete i hela den svenska skolan.
– Friskolorna har generellt sett bättre kunskapsresultat, nöjdare elever, föräldrar och medarbetare, och fler som blir behöriga till vidare studier. De socialdemokratiska förslagen har fel fokus och leder inte till högre kvalitet, säger Mikaela Valtersson, ordförande för Friskolornas riksförbund.
Stefan Löfven och Magdalena Andersson presenterade krav p? att kommunerna ska vara norm för lärartäthet och l?ngsiktigt ägande för frist?ende förskolor. Men OECD visar i sin PISA-rapport för Sverige att vi redan har hög lärartäthet, satsar mycket resurser och har sm? barngrupper jämfört med andra länder i studien. Istället är höjd yrkesskicklighet hos lärare och höga förväntningar p? elever som krävs för att lyfta resultaten.
– Vi h?ller med Socialdemokraterna om att vi behöver satsa p? att öka resultaten i de sämsta skolorna där kommunala skolor är överrepresenterade. Men vi vet samtidigt att lärarna och det som händer i klassrummen är viktigare för elevernas resultat än vilken skola man g?r p?, säger Mikaela Valtersson.
Socialdemokraterna ?terupprepar sitt krav p? ett kommunalt veto. Om det skulle vara verklighet skulle m?nga av landets bästa skolor inte ha f?tt startat. Dessutom skulle det med S förslag att varje etablering i sig skulle motverka segregering innebära att det fria skolvalet tas bort.
– Kravet p? ett kommunalt veto gör oss djupt bekymrade eftersom m?nga bra skolor inte hade f?tt starta. Vi undrar ocks? var Miljöpartiet st?r i fr?gan och om det här kravet är n?got de är beredda att kompromissa med S om, avslutar Mikaela Valtersson.

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för frist?ende förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Förbundet har idag cirka 600 medlemmar som tillsammans driver cirka 1000 enheter. Till v?ra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa först?else bland allmänheten för v?ra medlemmars verksamhet. 524200Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top