SE

S? hjälper du oroliga och blyga barn i skolan

I den nya boken Orolig och blyg i skolan ger psykologen Malin Gren Landell m?nga konkreta r?d om hur man som pedagog kan förh?lla sig till och bemöta blyga och oroliga barn i skolan. Blyghet och rädslor kan hindra dem i skolans vardag, b?de vad gäller inlärning och i kompisrelationer, men med relativt enkla insatser g?r det att hjälpa barnen.
M?nga lärare möter varje dag elever med stark oro inför prov, att räcka upp handen eller för att redovisa. Malin Gren Landell visar att du som pedagog med relativt sm? medel p? ett avgörande sätt kan bidra positivt till barnets utveckling. Utifr?n forskning och erfarenhet ger hon tips p? vad man kan fr?ga, säga och göra, b?de i grupp i klassrummet och med enskilda elever. Författaren beskriver även när du som pedagog behöver koppla in n?gon annan, till exempel personal inom elevhälsan.
?Detta är en viktig bok som tar upp angelägna fr?gor. Att med insikt och kunskap kunna möta de elever som har ont i magen och känner oro gör skillnad. En styrka med boken är att den vilar p?
vetenskaplig grund och beprövade metoder, och utifr?n denna bas ger konkreta r?d till b?de lärare och elever.? Annika Lilja, lärare och lektor vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet
Orolig och blyg i skolan är i första hand skriven för studerande och yrkesverksamma lärare, speciallärare, specialpedagoger och fritidspedagoger. Eleverna i fokus är främst fr?n förskoleklass till ?rskurs 9. Boken kan även läsas av föräldrar med intresse för ämnet. Läs mer om boken eller provläs ett kapitel.
Malin Gren Landell är leg. psykolog och leg. psykoterapeut och har i m?nga ?r arbetat med barn och unga med besvär av oro, samt forskat p? social rädsla och elever med ogiltig fr?nvaro. Hon har haft uppdrag för Socialstyrelsen och Skolinspektionen och medverkat i en bok om elevhälsa.
Se Malin Gren Landell berätta om boken i UR:s program En bok, en författare.

Författarkontakt
Malin Gren Landell n?s via [email protected] eller p? telefon 0725409874. För mer information fr?n förlaget, vänligen kontakta Agnes Notini Zachrison, [email protected] eller telefon 08-4538607. Omslagsbild och författarfoto kan hämtas i v?rt bildarkiv.
Natur & Kultur, Karlavägen 31, Box 27 323, 102 54 Stockholm, Tel: +46 (0)8 453 86 00, Fax: +46 (0)8 453 87 90, Org.nr: 802000-3813, E-post: [email protected]
Bokförlaget Natur & Kultur grundades 1922 och är idag en affärsdrivande stiftelse som, utan ägare med kortsiktiga lönsamhetskrav, kan agera självständigt och l?ngsiktigt. Det som styr oss är det uttalade ändam?let i v?r stiftelseurkund: att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning motverka fördomar och inspirera till reflektion och engagemang. Det är till denna nytta v?r utgivning och v?rt överskott bidrar.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Chalmers Sofie Allert   #Joakim Sj   #Mina Tj   #Mjukvara Media Minatj