SE

S? vill Lernia f? fler Lule?bor i arbete – Nordström besöker Lernias elektrikerutbildning

Maya Andersson, deltagare p? elektrikerutbildningen i Lule? visar Nordström hur man driftsätter ett inbrottslarm.
Under g?rdagen besökte Helena Sk?ntorp, VD för Lernia tillsammans med Niklas Nordströ (S), kommunstyrelsens vice ordförande, Lernias elektrikerutbildning i Lule?. I samband med besöket presenterade Lernia sin Vitbok ? ?Förslag för en effektivare arbetsmarknadspolitik?.
Vitboken inneh?ller konkreta förslag med betydelse för kommuner som Lule? om hur matchningen mellan arbetsgivare och arbetssökande kan bli bättre. Ett av förslagen är till exempel att g? fr?n systemfokus till individfokus, dvs. bör man se till den enskilde individens behov och utvecklingsmöjligheter och hur man kan matcha den med arbetsmarknadens efterfr?gan. P? s? sätt skulle individen komma ut i egenförsörjning betydligt snabbare.
– Lernia har verksamhet i hela Sverige och vi ser det som ett viktigt uppdrag att hjälpa kommunerna att komma till bukt med utmaningar inom arbetsmarknads- och utbildningspolitiken utifr?n kommunernas egna förutsättningar. Därför hoppas vi p? ett fortsatt gott samarbete med Niklas Nordström och Lule? kommun är vi hjälps ?t med att bygga vidare p? den positiva trenden Lule? har, säger Lernias VD, Helena Sk?ntorp.
P? elektrikerutbildningen i Lule? g?r idag 39 elever varav m?nga kommer fr?n Lule?s kranskommuner. De flesta p? utbildningen är mellan 25 och 40 ?r. För flera är utbildningen en chans att byta bana och etablera sig p? arbetsmarknaden i ett yrke med god efterfr?gan. Sk?ntorp och Nordström fick även en stund p? egen hand för att prata om hur kommunen tillsammans med Lernia kan agera för att hjälpa fler att komma i arbete och bidra med den kompetens som Lule? behöver för att fortsätta sin tillväxt.
– Vi ser ett stort behov av elektriker till flera av v?ra näringar i Norrbotten. Inte minst till den framväxande branschen med datacenter liknande Facebook i v?r region The Node Pole, säger Niklas Nordström kommunalr?d i Lule?.
-Jag valde utbildningen för att jag tyckte att yrket var intressant och att det skulle bli lite av en utmaning för mig. Innan jag började här gick jag p? vuxenutbildning för att komplettera mina gymnasiebetyg. När jag var klar med grundämnena valde jag att läsa in de sista poängen här p?
elektrikerutbildningen, p? s? sätt f?r jag även ett yrke, säger Maya Andersson.
Kort fakta om Lernias Vitbok
Bakgrunden till att Lernia tagit fram Vitboken är insikten att personer som försöker ta sig till egenförsörjning idag inte alltid f?r det stöd de skulle behöva. De offentliga arbetsmarknadsinsatserna har länge haft en mycket l?g effektivitet och antalet l?ngtidsarbetslösa minskar inte. Ambitionen med Vitboken är att bidra till en fördjupad diskussion kring hur man p? ett mer effektivt sätt kan n? m?let om full sysselsättning. Vitboken inneh?ller sju skarpa förslag för en effektivare arbetsmarknadspolitik. Läs mer om vitboken här.

Lernia är en av Sveriges ledande kompetenspartners inom utbildning, bemanning och omställning. V?ra tjänster hjälper individer och kunder inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn att stärka sin konkurrenskraft, vilket i sin tur bidrar till en bättre fungerande arbetsmarknad och en ökad integration. Vi finns p? fler än 100 orter i Sverige och är kvalitets- och miljöcertifierade. Besök gärna www.lernia.se.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy