SE

Salming Sports g?r in som huvudsponsor till Sverigesimmet

Stockholms stad köper Konradsbergs campus av Akademiska hus. Affären är värd ca 2 miljarder kronor. P? Konradsberg skapas nu ett unikt skolcampus med plats för 3 000 elever i b?de kommunala och frist?ende skolor.

? Kungsholmen växer kraftigt och därför är det strategiskt viktigt att staden f?r tillg?ng till och r?dighet över Konradsbergs campus. I ett slag frigörs lokaler för förskola, skola och idrott, en förutsättning för att Mariebergsomr?det ska kunna växa, säger Sten Nordin (M), finansborgarr?d.
? Det här ger oss möjligheten att skapa m?nga nya skolplatser för b?de grund- och gymnasieelever p? Kungsholmen, samlat i ett centralt beläget campus i en unik skolmiljö. Det säkerställer b?de behovet av fler utbildningsplatser i omr?det de kommande ?ren och ger oss möjligheter att styra utvecklingen av campusomr?det, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarr?d.

Fakta
? Det finns ett stort behov av fler utbildningslokaler p? Kungsholmen. Kungsholmens grundskolor byggs ut för att klara en del av det ökade elevantalet, men nya lokaler behövs ocks?. Som ett led i att stärka stadens r?dighet över utvecklingen av ett mycket strategiskt omr?de har staden nu köp Konradsberg. Affären är värd ca 2 miljarder kronor.
? De tillkommande ytorna kommer att ge utbildningsnämnden möjlighet att tillgodose behovet av fler utbildningsplatser, de kommande ?ren, p? Kungsholmen. P? sikt finns dessutom ytterligare möjligheter att utveckla flera av byggnaderna i Campus Konradsberg för att möta ytterligare behov hos s?väl befintliga hyresgäster som staden i övrigt. Det centrala läget med utmärkta kommunikationer gör förvärvet strategiskt intressant för tillskapande av lokalytor för utbildning i ett växande Stockholm.
? I fastigheterna kommer ca 3000 barn och ungdomar fr?n förskola till gymnasium att kunna ha sin skolg?ng ? ca 2000 av dessa kommer att vara kommunala skolplatser (fördelat jämt mellan grund- och gymnasieskola). Flera olika skolor med skilda inriktningar och förutsättningar samsas redan idag inom omr?det.
? Staden har fattat beslut om att börja bygga en rad nya skolor och fram till 2020 kommer 11 helt nya skolor att uppföras, och m?nga fler kommer att byggas ?ren därefter.
Presskontakt
Sten Nordin: Markus Jonsson, 076-12 29 201
Lotta Edholm: Ulrika Frändén, 076-12 29 397
42400Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Johannes Messinger   #Nature Communications Studie