SE

Samarbete mellan Leeds, England och Arvidsjaur, Sverige

Hur arbetar skolor i Sverige för att barn och elever med funktionsnedsättning ska f? en likvärdig utbildning som alla andra? Det är fr?gan när lärare och rektorer fr?n Leeds i England besöker Specialpedagogiska skolmyndighetens kontor i Lule?, torsdag 18 september.
Besöket är sprunget ur ett gemensamt projekt som bedrivits mellan Arvidsjaur och Leeds. I projektet har ing?tt att titta p? vad som är lika och vad som skiljer mellan Sverige och England när det gäller hur vi ordnar stöd och hjälp för barn i behov av stödinsatser. Projektet har involverat förvaltning, högstadieskolan samt elevhälsan i Arvidsjaur. Fr?n Leeds har pedagoger och rektorer fr?n olika stadier varit delaktiga.
Marie Grenemark och Ralph Tjernström, r?dgivare vid SPSM kommer att berätta om hur svenska statens stöd ser ut p? nationell, regional och lokal niv?. De kommer att berätta för deltagarna inom
vilka omr?den stödet ges och p? vilka olika sätt stödet ges. Representanter fr?n media är välkomna att delta och ställa fr?gor till alla inblandade.
Datum och tid: torsdag 18 september klockan 13-15
Plats: SPSM:s lokaler, V Varvsgatan 1, Lule?
Ytterligare information:
Marie Grenemark, r?dgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten 072-241 40 09
Ralph Tjernström, r?dgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten 070-666 85 67
Maria Lavander, Kommunförbundet Norrbotten 070-693 54 60
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförm?ga ska f? förutsättningar att n? m?len för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.
Se även v?r webbplats www.spsm.se
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts