SE

Samverkanscentrum ProcessIT Innovations f?r fortsatt stöd av VINNOVA

ProcessIT Innovations f?r fortsatt finansiering av VINNOVA med 18 miljoner kronor. Sammanlagt innebär det att närmare 50 miljoner kronor satsas p? att utveckla processindustrin, dess leverantörer och forskare inom omr?det processindustriell IT och automation i norra Sverige.
ProcessIT Innovations uts?gs för tio ?r sedan till en av statliga VINNOVAS VINNVÄXT-vinnare. Det innebar en kraftfull satsning p? det regionala innovations- och tillväxtsystemen inom omr?det processindustriell IT och automation, bland annat i form av kraftfulla nätverk och samarbeten mellan processindustrier, leverantörsföretag och forskare i norra Sverige.
Satsningen har resulterat i ett flertal nya produkter och tjänster, nya affärsmöjligheter för företag, effektivare regionala samarbeten, och en starkare internationell konkurrenskraft för hela regionen. De goda resultaten innebär nu att VINNOVA g?r in med en fortsatt basfinansiering p? 18 miljoner kronor över fyra ?r. Tillsammans med övrig medfinansiering innebär det närmare 50 miljoner kronor i grundfinansiering för samarbetet ProcessIT Innovations.
? ProcessIT Innovations har n?tt stora framg?ngar i mötet mellan ny teknik och traditionella näringar. Smarta intelligenta tekniklösningar växer fram när forskning av hög klass möter basindustrins behov. Att ProcessIT Innovations f?r fortsatt stöd för detta är n?got vi ska vara stolta över, säger Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten och ordförande för ProcessIT Innovations.
ProcessIT Innovations drivs i samverkan mellan Ume? universitet och Lule? tekniska universitet, regional bas- och IT-industri, och länsstyrelserna och kommuner i v?ra tv? nordligaste län med syfte att stärka regional och nationell processindustri, att stärka de regionala it- och leverantörsföretagens internationella konkurrenskraft samt att etablera ett ledande europeiskt forsknings- och utvecklingscentrum inom automationsomr?det.
? Vi ska fortsätta vara en knutpunkt för sm? leverantörsföretag som har bra tillämpningar men inte riktigt vet vem de ska samarbeta med för att n? till nästa niv?. Samma sak om det finns en hög risk i ett projekt s? kan vi vara en första plats att börja ifr?n, förklarar Per Levén, ansvarig för ProcessIT Innovations nod i Ume?.
? Vi jobbar vidare med branscher som gruva, massa och papper, men även aktörer inom tillverkningsindustri och energisektor. Vi tittar ocks? p? nya affärsmodeller och utbildningskompetens, säger John Lindström, verksamhetsledare för ProcessIT Innovations i Lule?.
? Vi tar ocks? initiativ till att utveckla omr?dets hela innovations- och tillväxtsystem. En viktig uppgift för oss är att ta hand om större branschutmaningar, berättar Per Levén.
Nya produkter och tjänster, nya affärsmöjligheter och starka forskningsprogram är n?gra av m?len med satsningen som förutom VINNOVA, Ume? universitet och Lule? tekniska universitet stöttas av stora industriföretag som ABB, Boliden, Komatsu Forest, LKAB, SCA och Skellefte? Kraft. Kustkommunerna Lule?, Pite?, Skellefte? och Ume? samt länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten st?r även bakom satsningen.
Text: Michael Hansson
För mer information kontakta gärna:
John Lindström, verksamhetsledare för ProcessIT Innovations i Lule?, 070-674 5859
Per Levén, ansvarig för ProcessIT Innovations i Ume?, 070-211 60 70
http://www.processitinnovations.se/

Ume? universitet
Ume? universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor m?ngfald av utbildningar. V?rt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten ? mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy