SAVE THE DATE ? The Design of Prosperity, 2014

? Kommunikation om h?llbart mode p? Högskolan i Bor?s

Allt fler företag inom textil och mode vill ta steg mot mer transparens i sin kommunikation till kunder om h?llbarhet. P? ?rets The Design of Prosperity-konferens lyfts fr?gan om hur företag och konsumenter tillsammans kan bidra till en mer h?llbar mode- och textilindustri.
? Initiativet ?The Design of Prosperity? är ett forum för alla aktörer som är involverade i att skapa en hälsosam och h?llbar framtid genom att använda design som ett verktyg. Inte bara för att skapa produkter, utan för att skapa välst?nd?, säger professor Simonetta Carbonaro vid Högskolan i Bor?s.
Tidigare The Design of Prosperity om det förändrade samhället med nya krav p? näringslivet och nya fr?gor kring v?rt sätt att konsumera har lockat m?nga ?hörare till Bor?s. ?rets konferenstema fortsätter att lyfta fram viktiga fr?gor: COMMUNICATING FASHION SUSTAINABILITY: THE ELEPHANT SPEAKS!.
?The elephant speaks?

? ?The elephant in the room?, eller ?elefanten i rummet? betyder att n?gonting som är tydligt och viktigt äger rum, men vi l?tsas inte om det. P? den här konferensen f?r vi höra hur företag som varit pionjärer i utvecklingen p? h?llbarhetsomr?det under en l?ng tid tänker kring framtida krav p? mer öppenhet, säger professor Simonetta Carbonaro.
Med nya lagar och krav m?ste fler aktörer inom textil och mode v?ga ta flera steg mot en rakare kommunikation om sin miljöp?verkan med sina kunder. Representanter fr?n EU-kommissionen, the Sustainable Apparel Coalition (SAC) och andra intressenter föreläser om hur de agerar för att transparens ska bli standard för en mer h?llbar bransch. Goda exempel, som Patagonia, H&M, Woolpower och IOU Project kommer att dela med sig av sina erfarenheter och det blir diskussion om vilka drivkrafter som gör att vissa aktörer v?gar g? längre än andra.
Konsumenten i fokus

Forskning i Handelslabbet vid Högskolan i Bor?s visar att kunder inte är vana vid att reflektera kring miljö när de handlar modeprodukter. ? Att ge konsumenter tydliga och enkla instrument är en del av öppenheten och därmed en möjlighet för konsumenter att göra informerade val när de handlar modeprodukter. Det är avgörande om vi ska kunna p?verka konsumenternas köpmönster, menar Lisbeth Svengren Holm, professor vid Högskolan i Bor?s.
Tid: 21 november, kl. 9:00?16:30
Plats: Textile Fashion Centre, Marketplace Bor?s, Arenan
Se programmet p? www.thedesignofprosperity.se och anmäl dig där
För mer information
Erik Holmlund, presskontakt. Telefon: 033?435 4084, eller 0701?86 94 74. E-post: [email protected]
Professor Lisbeth Svengren Holm. E-post: [email protected]

———————————–
Högskolan i Bor?s bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt v?rdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 13 300 studenter och 680 anställda.
Högskolan i Bor?s försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas v?ra studenter nära arbetslivet. Vi satsar p? problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. V?ra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Bor?s har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre omr?den: biblioteks- och informationsvetenskap, resurs?tervinning samt textil och mode.0000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top