SE

Security Solution Scandinavia AB utför RSA för Södertälje kommun

Security Solution Scandinavia AB ska ?t Södertälje kommun leda processen som ska resultera i kompletta risk- och s?rbarhetsanalyser. Dessa inkluderar del-analyser för kommunens olika verksamheter s? som infrastruktur, industrier och kommunens olika förvaltningar.
Uppdraget startade i september och den färdiga risk- och s?rbarhetsanalysen ska bland annat innefatta övergripande beskrivning av kommunen, arbetsprocess och metoder, identifiering av samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska omr?de, identifierade och värderade risker, s?rbarheter och kritiska beoenden, bedömning av förm?gan i samhällsviktig verksamhet, planera och genomföra ?tgärder.

Security Solution AB är ett Göteborgsbaserat företag som har m?ng?rig erfarenhet inom säkerhetsbranschen. Vi ger v?ra samarbetspartners en helhetslösning inom förebyggande administrativ säkerhet genom att erbjuda b?de IT-stöd och produktnära tjänster. 0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #IT   #Karin Br   #Lotta Karlsson   #Lotta Medalgon