Læring

Semantix finansierer bygging av skole i Pakistan

Semantix st?tter Plan i deres arbeid med ? bygge en skole for b?de jenter og gutter i Bari Imam. Barna i slummen er ekstra s?rbare, og det finnes i dag ingen skolebygning for de yngste barna.
? Det er naturlig for oss ? st?tte barns utdanning. Siden Semantix arbeider med kommunikasjon p? mange m?ter, er bidrag til barns mulighet til utdanning spesielt viktig for oss. Plan er en internasjonalt anerkjent organisasjon som driver bistandsarbeid for og sammen med barn i fattige land, og vi jobber tett sammen med dem p? dette prosjektet. Samarbeidet med Plan er en del av v?rt samfunnsansvarsarbeid innev?rende ?r, sier Pernilla Lindström, personalsjef i Semantix.
Bari Imam er et av de st?rste slumomr?dene i utkanten av Islamabad, hovedstaden i Pakistan. Her bor det tre tusen familier, hvorav mer enn halvparten lever under fattigdomsgrensen. 61 prosent av de voksne er analfabeter, og 33 prosent av barna g?r ikke p? skole.

Mer informasjon
Pernilla Lindström, personalsjef
+46(0)8 506 22 531, +46 (0)73 982 09 59, [email protected]
Anders Uddfors, administrerende direkt?r og konsernsjef
+46(0)8 506 225 55, [email protected]

Semantix er Nordens ledende spr?kbedrift med tjenester innenfor oversetting, skriving, spr?koppl?ring og tolking. Selskapet har et nettverk av 6 500 oversettere, tolker og spr?kkonsulenter og tilbyr spr?ktjenester p? alle spr?k. Semantix har seks kontorer i Sverige, tre i Norge og fire i Finland. Semantix eies av private equity-selskapet Litorina.

Similar Posts