SE

Seminarium för att ta ut kursen i arbetet i skolan

Onsdagen den 17 september träffas politiker och tjänstemän p? olika niv?er i barn- och utbildningsförvaltningen för att arbeta fram prioriteringar och ambitioner för arbetet 2015. I resan mot Sveriges bästa skola 2021.
Alla kommunens skolledare förväntas delta i seminariet tillsammans med fackligt förtroendevalda, förvaltningsledningen och politikerna i barn- och utbildningsnämnden. Dessutom deltar företrädare fr?n andra förvaltningar och frist?ende skolor.
? Det är viktigt att vi f?r ett brett deltagande i seminariet s? att vi f?r med s? m?nga perspektiv som möjligt, säger skoldirektör Tommy Nilsson.
Plats: Hotell Södra berget
Tid: kl. 08.30-16.00

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy