Sex arkitektteam utvalda att tävla om Handelshögskolan i Göteborg

Akademiska Hus bjöd i juni in till arkitekttävling om utformning av ny byggnad för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Totalt inkom 73 intresseanmälningar fr?n hela Europa.
Intresset var mycket stort för att delta i tävlingen, som förutom att ta fram nya lokaler för Handelshögskolan även handlar om att skapa en integrerad stationsuppg?ng för den framtida pendelt?gstationen Haga. Av 73 inkomna intresseanmälningar har följande sex kontor valts ut att delta i själva tävlingen:
Yellon + Kim Utzon Arkitekter + WSP + Atkins, Sverige/Danmark
Johan Celsing Arkitektkontor, Sverige
Johannes Norlander Arkitektur + Arup, Sverige/Storbritannien
Lundgaard & Tranberg Arkitekter, Danmark
XDGA + Contekton + Integra engineering + Andersson & Hultmark, Belgien/Sverige
Nieto Sobejano Arquitectos, Tyskland /Spanien
? Det är fantastiskt roligt att det visats s? stort intresse för tävlingen. Speciellt bra är det naturligtvis att vi även f?tt in m?nga internationella bidrag. Det visar p? att Göteborg är en attraktiv stad som m?nga vill vara med och forma, säger Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborg.
? Utbildnings- och forskningsbyggnader har stort symboliskt värde och därför känns det extra roligt att vi har f?tt s? starka kandidater genom arkitekttävlingen, säger Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst, tillika juryordförande.
Startmötet för tävlingen kommer att h?llas den 15 oktober. Därefter kommer de deltagande lagen att arbeta med sina förslag fram till den 30 januari 2015. Tävlingsbidragen kommer sedan att bedömas av en jury med representanter fr?n Akademiska Hus, Göteborgs universitet, Göteborgs Stad, Trafikverket och Sveriges Arkitekter. Ett jurybeslut om vinnaren tas i slutet av mars 2015. Akademiska Hus kommer att bjuda in till dialogmöten.
Parallellt med tävlingen genomför Göteborgs Stad samr?d om detaljplanen för station Haga mellan den 15 oktober och den 25 november. Syftet med samr?det är att samla in kunskap och synpunkter och ge berörda parter möjlighet att p?verka.
För mer information:
Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst
Tel: 070-259 24 53
E-post: [email protected]
Ulrika H??rd, vik. pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 070 – 553 79 32
E-post: [email protected]
Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborgs stad
Tel: 031-368 18 21
E-post: [email protected]

Om Akademiska Hus
Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus p? universitet och högskolor bygger och förvaltar vi h?llbara kunskapsmiljöer. V?r l?nga erfarenhet och fokus p? trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga b?de innovativt och l?ngsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde p? 59,7 miljarder kronor och en omsättning p? 5,6 miljarder. För att möta den ökande efterfr?gan p? kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj p? 23 miljarder. S? bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel p? hur vi jobbar hittar du p? akademiskahus.se

4000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top