SE

Sex av tio riksdagskandidater vill ha statligt stöd för bättre skolmiljö

Sex av tio riksdagskandidater vill införa ett statligt stöd till kommunerna för att förbättra skolans fysiska arbetsmiljö. Det visar en enkät som Astma- och Allergiförbundet gjort bland riksdagskandidater fr?n samtliga partier.
– Staten bör, enligt v?r mening, ta ett större ansvar för att alla elever, även de med astma och allergi, f?r möjlighet att n? goda skolresultat. Därför är det glädjande att sex av tio riksdagskandidater vill se ett statligt stöd till kommunerna för att renovera skolor med d?lig inomhusmiljö, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.
En undersökning fr?n Boverket visar att bara fyra av tio skol- och förskolebyggnader hade godkänd ventilationskontroll och att fyra av tio hade fuktskador som kan p?verka inomhusmiljön negativt. Även TV4:s granskning Skolsnusk fr?n förra ?ret visar att behovet av renovering är stort.
– Astma- och Allergiförbundet har ett förslag till statligt stöd för bättre skolmiljö som vi kallar Klassrumspeng. Med tanke p? det breda stöd som finns bland riksdagskandidaterna ser vi fram emot en konstruktiv dialog med nästa regering, oavsett färg, kring hur man nu kan g? fr?n ord till handling, säger Maritha Sedvallson.
Riksdagskandidaterna fick per mejl ta ställning till fr?gan “En d?lig inomhusmiljö i skolan p?verkar hälsan och skolresultaten för alla, inte minst för barn och ungdomar med astma och allergi. Anser du att det bör ?terinföras n?gon form av statligt investeringsstöd som kommunerna kan söka som bidrag till förbättringar av skolans fysiska arbetsmiljö??
61 procent svarade “ja”, 18 procent svarade “nej” och 21 procent svarade “osäker, vet ej”. Det rödgröna blocket är klart mer positivt än alliansen. Enkäten skickades till de kandidater, fr?n nuvarande riksdagspartier, som st?r p? valbar plats utifr?n nuvarande mandatfördelning. Av de 510 riksdagskandidater som fick enkäten valde 375 att svara, vilket motsvarar en svarsfrekvens p? 74 procent.
“Sex av tio riksdagskandidater vill ha statligt stöd för bättre skolmiljö”. TV4Nyheterna 23 juni.
Under Almedalsveckan arrangerar Astma- och Allergiförbundet ett seminarium: ?Klassrumspeng ? för bättre inomhusmiljö och höjda resultat i skolan.? Vid seminariet presenteras en ny undersökning som visar hur kommunernas tillsyn av den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) i skolor fungerar.
För mer information kontakta gärna:
Maritha Sedvallson, förbundsordförande, 070 ? 661 54 75
Marie-Louise-Luther, ombudsman, 070 ? 020 94 98
Eva-Maria Dufva, pressekreterare, 070 ? 588 72 88.

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter m?ste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet. 5210Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Haris Grabovac   #Kontakt Alex Bengtsson   #Stiftelsens Expos   #Tillsammansskapet Tillsammansskapet