SE

Sida har tecknat RAM-avtal med TicTac

TicTac tar har vunnit en upphandling genom anbud gällande produktion av e-learning, hela utbildningar och tillhörande tjänster ?t Sida.
Lärande p? Sida best?r av b?de lärarledda kurser, självstudier och deltagande i nätverk. P? Sida är idag en stor del av utbildningsaktiviteterna lärarledda men ambitionen är att g? mot mer flexibla former för lärande, där e-learning kommer att vara en s?dan. I ett initialt skede under 2014 finns ett behov av att utveckla e-learning inom tv? omr?den; Introduktionsutbildning och Sidas huvudprocess ? insatshanteringsprocessen.
Uppdragets omfattning i korthet
– Produktion av e-learning hela utbildningar

– Uppdatering av befintliga e-learning utbildningar
– Konsultstöd vid identifiering och utredning av behov av e-learning
Omr?den/ämnen som ska läras ut kan variera och vara allt ifr?n introduktions-utbildning till specialkurser avseende exempelvis regelverk och IT-system. Sida har ca 700 anställda medarbetare. P? utlandsmyndigheterna finns ytterligare ca 200 national programme officers som arbetar med Sidas processer.

Om Sida
Sida, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet. Deras m?l är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Liksom andra svenska myndigheter arbetar Sida självständigt inom de ramar som sätts upp av riksdag och regering. De beslutar om de ekonomiska ramarna, vilka länder Sverige – och därmed Sida – ska samarbeta med och vilken inriktning samarbetet ska ha. För mer information se gärna Sidas hemsida, www.sida.se

För mer information kontakta:
Carolina Palmqvist, VD TicTac Interactive AB 0709-90 66 85.

TicTac Interactive är nordens ledande aktör inom e-learning och digitalt lärande. Företaget erbjuder E-learning Made Easy för de som vill skapa sin egen e-learning, och Solutions till de som vill ha en komplett produktionspartner. Bland TicTac Interactive?s kunder ?terfinns Utrikesdepartementet, Trelleborg, Coop och Röda Korset. Läs mer p? http://www.tictac.se

Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy