SE

Sigtuna kommun nominerad till tungt stadsbyggnadspris

Sweden Green Building Award är Sveriges främsta utmärkelse för h?llbar stadsutveckling och byggande. Nu kan Sigtuna kommun f? priset för arbetet med Norra Sigtuna stad.
När Norra Sigtuna stad är färdigbyggd kommer det att finnas 750 bostäder i omr?det. Kommunen är nominerad i kategorin för h?llbar stadsutveckling.
Sigtuna kommun ställde tidigt höga krav p? omr?dets utformning för att säkerställa en l?ngsiktigt klimatsmart stadsdel. I arbetet används miljöcertifieringen BREEAM. Certifieringen innebär att man tar ett helhetsgrepp om alla centrala aspekter i tillkomsten av ett nytt bostadsomr?de. BREEAM innefattar hur marken används, vilka föroreningar som kan förekomma, vad man använder för byggmaterial, hur avfall tas omhand, miljöansvar under byggtiden och mycket mer.
Marken där omr?det kommer att ligga ägs av NCC och SigtunaHem. Alla inblandade aktörer är delaktiga i h?llbarhetsarbetet.
Utformningen av den nya stadsdelen har gjorts av inv?narna i en unik s? kallad visionsstyrd stadsplaneringsprocess. Boende i Sigtuna stad har f?tt delta i planeringsarbetet fr?n dag ett. Först fick de genom bland annat ett r?dslag och en Minecrafttävling vara med och arbeta fram en vision som beskriver vad omr?det ska ha för karaktär. Planeringen av omr?det har sedan skett utifr?n visionen.
? För oss i den nya blocköverskridande kommunledningen är just h?llbar stadsutveckling en av de viktigaste framtidsfr?gorna. Vi vill bygga levande tätorter med stor täthet och stadsmässighet, med närhet till grönomr?den och rekreationsmöjligheter. Den visionsstyrda process som lade grunden för Norra Sigtuna stad är ett unikt exempel p? hur inv?narna kan vara med och p?verka hur nya bostadsomr?den och kommundelar ska se ut. S? vill vi arbeta även i framtiden, säger kommunalr?den Lars Bryntesson (S), Pierre Cengiz-Edstrand (MP) och Dan Rosenholm (FP) i ett gemensamt uttalande.
Pristagarna i Sweden Green Building Awards utses av en jury som best?r av forskare och branschexperter. Utmärkelsen delas ut i Gyllene salen i Stockholms stadshus i samband med konferensen Building Sustainability SGBC14 den 10 till 11 november.
BREEAM ? kraven omfattar omr?dena:
Landanvändning
Infrastruktur
Ekologi
Föroreningar
Energi
Vatten
Material
Avfall
Inomhusmiljö
Byggskede
Styrning/uppföljning
Livscykelanalys
Läs mer om kraven här: https://www.sgbc.se/certifieringssystem/breeam

Presskontakter
Lars Bryntesson (S), Pierre Cengiz-Edstrand (MP), Dan Rosenholm (FP), genom Martin Rynoson (S), politisk sekreterare, 072-727 67 92.

Henrik Josephson, kommunikationsenheten, Sigtuna kommun, 073-661 35 98.

Inv?naren först ? Allas lika värde ? Kvalitet i fokus – Sigtuna kommuns värdegrund är plattformen för Sigtuna kommuns uppdrag.
Sigtuna kommun ligger i Storstockholms tillväxtregion mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusen?riga staden Sigtuna och Arlanda flygplats som ?rligen tar emot över 20 miljoner människor utgör tv? spännande inslag p? var sin sida om centralorterna Märsta och Rosersberg.
Kommunen är en framtids- och tillväxtkommun och har lite över 43 000 inv?nare, ligger p? fjärde plats i landet vad gäller hotellnätter, är FairTrade city, blev ?rets företagarkommun 2012 och har nyligen utsetts till landets föreningsvänligaste kommun.

För mer information: http://www.sigtuna.se

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Noel Sharkey