SE

Sigtuna kommun toppar investeringslista

Tidningen Dagens Samhälle har publicerat en topplista över de kommunkoncerner som
investerat mest sedan finanskrisen började ?r 2007. I rankingen hamnar Sigtuna
kommun p? plats 14 av landets 290 kommuner, med investeringar motsvarande i
genomsnitt 11 590 kronor per inv?nare och ?r mellan 2007 och 2012.
Dagens
Samhälle skriver att det till stor del är den växande befolkningen och ökade
urbaniseringsgraden som driver p? investeringsbehoven. Bostäder st?r för den största
andelen av investeringsobjekten enligt Dagens Samhälles artikel, följt av
investeringar i vägar, stadsmiljö och parkeringar samt verksamhetslokaler s?som
skolor, boenden och idrottsanläggningar.

Sigtuna
kommun är en stark tillväxtkommun, med en befolkningsökning p? mer än
7 000 inv?nare p? tio ?r och med m?nga företagsetableringar som skapat
tusentals nya arbetstillfällen. En viktig förutsättning för denna utveckling är
att kommunen investerat ordentligt i exempelvis bostäder, infrastruktur och
skolor. Den höga ambitionsniv?n kommer vi ha även i framtiden, säger
kommunstyrelsens ordförande Lars Bryntesson (S) och kommunalr?det Pierre
Cengiz-Edstrand (Mp) i en gemensam kommentar.
Presskontakt:
Lars Bryntesson (S) genom Martin Rynoson, politisk sekreterare (S), 0727 276 792
Katinka Palmgren, presskontakt 073 666 33 15
Inv?naren först ? Allas lika värde ? Kvalitet i fokus – Sigtuna kommuns värdegrund är plattformen för Sigtuna kommuns uppdrag.
Sigtuna kommun ligger i Storstockholms tillväxtregion mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusen?riga staden Sigtuna och Arlanda flygplats som ?rligen tar emot över 20 miljoner människor utgör tv? spännande inslag p? var sin sida om centralorterna Märsta och Rosersberg.
Kommunen är en framtids- och tillväxtkommun och har lite över 43 000 inv?nare, ligger p? fjärde plats i landet vad gäller hotellnätter, är FairTrade city, blev ?rets företagarkommun 2012 och har nyligen utsetts till landets föreningsvänligaste kommun.

För mer information: http://www.sigtuna.se

Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Ewa Wictor   #Mikaela Zelmerl   #RUC   #Ulla Palmqvist