SE

Sigtuna kommun utreder alternativa lägen för t?gdep?

Mot bakgrund av uppgifter
i media om planerad t?gdep? i Sigtuna kommun vill kommunen klargöra följande,
vilket ocks? meddelats Stockholms läns landsting i slutet av juni.

Kommunstyrelsen i Sigtuna kommun beslutade vid sitt
sammanträde den 16 juni att utreda fr?gan om placering av framtida t?gdep? i
Sigtuna kommun. Analysen som genomförs av kommundirektören ska jämföra de tv?
alternativ till lokalisering som finns (Odensala respektive Brista/Krogsta).
Analysen ska bland annat belysa följande:
– Genomförandefr?gor, till exempel tidplan,
konsekvenser under byggtiden, konsekvenser för närliggande bebyggelse.
– Miljömässiga konsekvenser, inklusive p?verkan p?
kulturlandskapet och möjligheter till hantering av detta.

Trafikstrategiska perspektiv, p? kort och l?ng
sikt, för Sigtuna kommun och Märsta station (inklusive pendelt?gstrafiken via
Märsta).
– Effekt av ing?ngna respektive bedömt möjliga
överenskommelser avseende kompensatoriska ?tgärder.

Analysen ska vara klar i oktober 2014. Först därefter kommer
Sigtuna kommun kunna avgöra var det är möjligt att bygga en t?gdep? för
pendelt?g.

– Just nu p?g?r en process där de tv? alternativen
som finns analyseras närmare. Fördelar och nackdelar med varje plats ska noggrant
kartläggas och jämföras med varandra. När vi har f?tt fram ett bra kvalitativt
underlag, där de boendes synpunkter självklart är en viktig del av underlaget,
ska kommunen fastställa var det är möjligt att bygga en t?gdep?, säger Lars
Bryntesson (S), kommunstyrelsen ordförande.

Kontaktpersoner:
Daniel Ferreira, politisk sekreterare (S), 073-342 51 54
Katinka Palmgren, presskontakt, 073-666 33 15
Inv?naren först ? Allas lika värde ? Kvalitet i fokus – Sigtuna kommuns värdegrund är plattformen för Sigtuna kommuns uppdrag.
Sigtuna kommun ligger i Storstockholms tillväxtregion mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusen?riga staden Sigtuna och Arlanda flygplats som ?rligen tar emot över 20 miljoner människor utgör tv? spännande inslag p? var sin sida om centralorterna Märsta och Rosersberg.
Kommunen är en framtids- och tillväxtkommun och har lite över 43 000 inv?nare, ligger p? fjärde plats i landet vad gäller hotellnätter, är FairTrade city, blev ?rets företagarkommun 2012 och har nyligen utsetts till landets föreningsvänligaste kommun.

För mer information: http://www.sigtuna.se

Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Carin Granlund Olsen   #Jan Moback-stipendiat   #Josefin Uhnbom   #VML