SE

Simuleringar visar bästa sätt att lösa upp cellulosa

Innan cellulosa ska användas för att framställa biobränsle m?ste det lösas upp. Det är en mycket sv?r process.
Nu har Faranak Bazooyar presenterat en doktorsavhandling där hon har gjort simuleringar av tv? sätt att lösa upp cellulosan.

? Genom att kunna förutsäga vad som ska hända i processen kan den här forskningen leda till att man kan spara b?de experimenttid och material när man ska hitta optimala förh?llanden för att lösa upp cellulosa, säger Faranak Bazooyar vid Högskolan i Bor?s som nyligen disputerat vid Chalmers Tekniska Högskola.

Cellulosa är ett organiskt material som finns i riklig mängd över hela världen. Det finns till exempel i biomassa som hush?llsavfall, träavfall och flis. Cellulosa är en bra källa när man ska göra biobränsle. Men när man ska skapa biobränsle av cellulosa krävs förbehandlingar, s? att kristallstrukturen i cellulosan löses upp och enzymerna som tillsätts kan komma ?t biomassan p? ett bättre och mer effektivt sätt.

Enzymerna bryter sedan ner cellulosan s? att man kan g? vidare och genom jäsning skapa biobränsle. Det finns olika typer av förbehandlingar där man med olika material, temperaturer och tryck kan f? molekylerna att lösas upp. Det krävs omfattande studier för att hitta de bästa förh?llandena för att uppn? de resultat som önskas.
Datorsimuleringar för bättre koll

Faranak Bazooyar har nu presenterat en doktorsavhandling där hon med hjälp av datorsimuleringar undersöker exakt vad som händer med strukturen hos cellulosamolekyler när de löses upp under olika förh?llanden genom tv? av de metoder som brukar användas: ?ng- respektive SC-CO2-explosion (Super Critical Koldioxid-explosion). ?ng- och SC-CO2-explosioner har visat sig vara effektiva för att lösa upp de täta kristallstrukturerna i cellulosa.
Optmiera produktion av biobränsle

I simuleringar p? molekylniv? har Faranak Bazooyar kunnat testa en mängd olika kombinationer av temperatur och tryck och i dessa följa hur explosionerna p?verkar varje molekyl i kristallstrukturen.
? Jag har jämfört resultaten fr?n simuleringarna med vanliga experiment i laboratorier, och sett att de stämmer väl överens, säger Faranak Bazooyar. Det betyder att man kan bygga vidare p? de här simuleringarna och därmed lättare kunna hitta de förh?llanden som är optimala för att lösa upp cellulosan för att producera biobränsle av den.
Simuleringarna har tagit l?ng tid i anspr?k ? vissa av dem ända upp till en m?nad av oupphörliga beräkningar. D? har simuleringarna f?tt fram oerhört mycket mer fakta p? molekylniv? än vad motsvarande experiment kan visa.
Text & foto: Lena M Fredriksson

Avhandlingen Molecular-level Simulations of Cellulose Dissolution by Steam and SC-CO2 Explosion, av doktoranden Faranak Bazooyar. Anställd vid högskolan i Bor?s, disputerad vid Chalmers Tekniska Högskola, Avdelningen för kemi och biokemi.
Handledare: Kim Bolton, Högskolan i Bor?s
Kontakt:
Faranak Bazooyar. Teleofon: 033-435 4534, E-post: [email protected]

———————————–
Högskolan i Bor?s bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt v?rdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 13 300 studenter och 680 anställda.
Högskolan i Bor?s försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas v?ra studenter nära arbetslivet. Vi satsar p? problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. V?ra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Bor?s har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre omr?den: biblioteks- och informationsvetenskap, resurs?tervinning samt textil och mode.0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts