Training

Sitteplass og bilbelte ved skoleskyss

– For ? styrke arbeidet med ? gj?re skoleskyssen tryggere foresl?r regjeringen en endring i vegtrafikkloven, opplyser samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.
Forslaget til lovendring ble lagt fram i statsr?d i dag. Endringen vil gi Samferdselsdepartementet hjemmel til ? kunne fastsette en forskrift som p?legger fylkeskommuner og kommuner ? s?rge for at skolelever f?r sitteplass med bilbelte ved skoleskyss i buss. Et slikt framtidig p?legg skal gjelde for elever som er omfattet av lovfestet rett til skoleskyss, i tr?d med oppl?ringsloven.
– Tidspunktet for iverksetting vil bli fastsatt i en egen forskrift. Det er viktig med god dialog med fylkeskommunene i dette arbeidet, sier samferdselsministeren.

For flere opplysninger se:
Prop. 144 L (2010-2011) Endringer i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 (utvidet adgang til p?legg om trafikksikkerhetstiltak mv.)

Pressetelefonen: 919 14 777

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy