Skole

Sju av ti butikksjefer kritiske til s?ndags?pent

09-10-2013 05:55 Lederne Sju av ti butikkledere vil ikke ha s?ndags?pne butikker, viser en fersk unders?kelse. De frykter det vil ta fra dem fritid og g? ut over bedriftens inntjening. ? Det er viktig ? f? p? plass et best mulig regelverk f?r s?ndags?pne butikker blir tillatt, sier Jan Olav Brekke i Lederne.

Sju av ti butikkledere vil ikke ha s?ndags?pne butikker, viser en fersk unders?kelse. De frykter det vil ta fra dem fritid og g? ut over bedriftens inntjening. ? Det er viktig ? f? p? plass et best mulig regelverk f?r s?ndags?pne butikker blir tillatt, sier Jan Olav Brekke i Lederne.
If?lge unders?kelsen Norsk Ledelsesbarometer fra organisasjonen Lederne mener n?rmere 70 prosent av medlemmene i handelsbransjen at det er negativt at loven om s?ndags?pne butikker liberaliseres. H?yre og Fremskrittspartiet vil if?lge regjeringserkl?ringen tillate butikker ? holde s?ndags?pent, ogs? de som er over 100 kvadratmeter. Lederne ?nsker ? v?re tidlig ute med ? tilpasse seg endringene.

? Vi har tatt til orde for en dialog med arbeidsgiverorganisasjonene SAMFO, NHO og Virke, for ? f? til et best mulig avtale- og regelverk for ansatte i dagligvarehandelen f?r vi f?r et politisk vedtak om s?ndags?pne butikker, sier forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke.

Han understreker at organisasjonen ikke aktivt har g?tt inn for at det skulle bli tillatt med s?ndags?pent, men at de heller vil v?re f?re var enn ? rydde opp i regelverket i etterkant.

Konstant tilgjengelig
Unders?kelsen viser at det Ledernes medlemmer er mest bekymret for er at de m? gi avkall p? enda mer fritid. Dette gjelder s?rlig butikksjefene, sier Stein Stugu ved De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte, som gjennomf?rer Norsk Ledelsesbarometer.

? Hele 84 prosent av butikksjefene svarte at s?ndags?pne butikker vil medf?re betydelig merarbeid for dem. Fra f?r av er dette en gruppe som har et sterkt press p? seg for ? v?re tilgjengelig under store deler av butikkens ?pningstid, og de jobber langt utover normale arbeidsuker, sier Stugu.

Endringene av regelverket inneb?rer at alle butikker som ?nsker det kan holde ?pent p? s?ndager, alts? ikke bare de s?kalte Brustadbuene p? under 100 kvadratmeter, slik det er i dag. Omr?deleder for Coops medlemmer i Lederne, Hege Wold, sier at mange butikksjefer ikke vil v?ge ? holde s?ndagsstengt.

? Hvis konkurrenten din holder s?ndags?pent g?r folk heller dit, og da blir den butikken etter hvert f?rstevalget for kundene fordi de er mer tilgjengelige. Derfor t?r ingen ? st? utenfor. De ?nsker jo ? v?re med p? utviklingen.

Butikkd?d i distriktene
N?rmere halvparten av de spurte er uenige i p?standen om at s?ndags?pent vil v?re positivt for inntjeningen. Utvidede ?pningstider sprer bare omsetningen over flere timer. Og uendret omsetning sammen med ?kte kostnader gir redusert l?nnsomhet, forteller Wold.

? Folk spiser ikke mer selv om butikken har utvidet ?pningstid. Og dette kan g? s?rlig hardt ut over de sm? butikkene. ?kte personalkostnader kan v?re nok til at en butikk g?r med underskudd, og til slutt m? legge ned.

Hun viser til hvilke konsekvenser dette har f?tt i Danmark, etter at de i oktober i fjor lempet p? bestemmelsene om ?pningstid. Bare ett ?r etter har n?rmere 100 dagligvarebutikker blitt n?dt til ? legge ned driften, s?rlig de sm? butikkene i distriktene. Konkurransen fra st?rre butikker har ogs? rammet kiosker og bensinstasjoner.

Tilpasset regelverk
Tilbakemeldingene fra Ledernes medlemmer bekrefter behovet for ? f? p? plass et regelverk som er tilpasset utvidede ?pningstider, sier forbundsleder Jan Olav Brekke.

? For oss er det viktig ? f? p? plass sikringsbestemmelser for ansatte som blant annet omfatter avspasering, overtid og bemanningsl?sninger dersom de skal arbeide p? s?ndager. Ordningen m? ogs?, etter v?r mening, v?re basert p? frivillighet. Vi vet at mange er sterke motstandere av ? m?tte arbeide p? s?ndager. Andre igjen er positive til det mot at de for eksempel kan ha fri en ukedag som kompensasjon, slik man har i andre bransjer, sier Brekke.

(Pressenytt)
FAKTABOKSER:
Om Norsk Ledelsesbarometer 2013:
Norsk Ledelsesbarometer 2013 er en rapport som er gjennomf?rt av kunnskapssenteret De Facto p? vegne av organisasjonen Lederne. Den f?rste delen av unders?kelsen som ble offentliggjort i v?r handlet om l?nn. Andre del tar blant annet for seg s?ndags?pne butikker.
Ledelsesbarometeret er gjennomf?rt for sjette ?r p? rad og har til hensikt ? kartlegge arbeidsforholdene til norske mellomledere. Ledelsesbarometeret har tidligere ?r skapt oppsikt i media p? grunn av sine avsl?ringer og funn.
Respondentene i unders?kelsen er mellomledere og tillitsvalgte som er medlemmer av organisasjonen Lederne. Unders?kelsen om s?ndags?pne butikker omfatter 268 medlemmer innenfor handelsbransjen. Omtrent to tredjedeler av disse respondentene er butikksjefer.
Mer informasjon: www.lederne.no/ledelsesbarometer

Kilde: Norsk Ledelsesbarometer 2013
Om Lederne:
Lederne ble stiftet i 1910 og er en partipolitisk uavhengig organisasjon.
Lederne er organisasjonen for n?rmere 17.000 ledere og betrodde ansatte p? ulike niv?er i vel 1200 bedrifter.
Bidrar med individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.
Kilde: Lederne
Bildetekst: – V?re medlemmer er bekymret for at s?ndags?pne butikker vil f?re til merarbeid og d?rligere inntjening. Derfor er det viktig ? f? p? plass et regelverk for blant annet arbeidstid i forkant av en eventuell liberalisering av ?pningstidene, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i organisasjonen Lederne.
Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. N?r 17.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.

Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende st?tte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt ?konomisk st?tte ved arbeidsledighet.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy