Voksenopplaering

Sju av ti forn?yde med valg av utdannelse

? finne riktig studieretning er ikke alltid like lett. Likevel, nye tall viser at 70 prosent av oss er forn?yde med utdanningsvalget vi har tatt.
Det viser en ny Work Life-unders?kelse fra ManpowerGroup. 77 prosent sier interesse for emnet var viktig da de valgte utdanning. 73 prosent sier ogs? at de opplever utdanningen som relevant for arbeidet de har i dag.
– Dersom man har studert noe man interesser seg for og f?r en jobb som er relevant for utdanningen, er det ogs? st?rre sjanse for at man trives i jobben sin, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.
Se p? arbeidsutsiktene
Blant dem som er forn?yde med utdanningsvalget er det lite forskjeller mellom ulike fagretninger. 69 prosent sier at utdanningsvalget de tok var gjennomtenkt. Det er i st?rst grad l?rere som mener dette.
– I tillegg til at man helst skal interessere seg for det man studerer, er det lurt ? se p? hva samfunnet har behov for av arbeidskraft, mener Brath.
64 prosent mener at framtidige arbeidsutsikter var viktig for utdanningsvalget, og det er i s?rlig grad l?rere, sykepleiere og ?konomer som svarer dette.
– Dette er trygge yrker som det alltid vil v?re et behov for i landet v?rt. Mange unge velger i dag en studieretning som gir en mer usikker fremtid p? arbeidsmarkedet som journalistikk, film, eller utvikling og bistand. Norge har et kritisk underskudd av ingeni?rer, fagl?rt arbeidskraft og pedagogisk personell s? dette er eksempler p? yrker som gir gode jobbmuligheter etter studiene.
Ikke mastersyke
44 prosent ville valgt samme utdanning i dag om de skulle valgt om igjen. Det er litt flere menn enn kvinner som mener dette, og det er s?rlig de under 30 som ville valgt samme studier om igjen. Det klareste skillet er lengden ? de som har lengst utdannelse, ville i stor grad valgt samme utdanning igjen.
– Dette henger nok sammen med at det er de som har de lengste studiene, som ogs? har de mest gjennomtenkte utdanningsvalgene,. Selv om bachelor ofte er tilstrekkelig, er ettersp?rselen etter mastergrad absolutt tilstede. Antallet mastergradsstudenter er doblet p? ti ?r og s?knadstallene stiger stadig, sier Brath.
Mange mener det utdannes for mange med mastergrad i Norge, og at dette vil gj?re det vanskeligere ? f? seg jobb. En ny rapport fra NIFU viser imidlertid at frykten for at for mange tar mastergrad, er betydelig overdrevet.
– Det er ikke flere som melder at de har havnet i jobber som ikke er relevant for utdannelsen, rapporten viser tvert imot at graden av mistilpasning i arbeidslivet har g?tt ned 4,2 prosent p? ti ?r. Dette viser at arbeidsmarkedet muligens er stort nok til ? ta i mot det store antallet masterutdannede. Samtidig er det ikke n?dvendigvis en master som skal til for ? n? m?let om dr?mmejobben, mener Brath.
Om unders?kelsen:
Befolkningsunders?kelse om syn p? arbeidslivet. 1900 respondenter. Gjennomf?rt v?ren 2014 av Opinion p? vegne av ManpowerGroup.

Om ManpowerGroup
ManpowerGroup? er verdensledende i ? finne riktig bemanningsl?sning, basert p? menneskers potensiale og bedrifters ambisjoner. P? denne m?ten skaper vi ?Innovative Workforce Solutions?.

ManpowerGroup hjelper b?de sm? og store bedrifter i alle bransjer under varemerkene: ManpowerGroup Solutions, Experis, Manpower og Right Management.

Vi er lokalisert i mer enn 80 land over hele verden. Ved global forst?else og lokal kompetanse, ?ker vi v?re kunders suksess. Virksomheten i Norge genererer over 35 000 oppdrag ?rlig. Vi har kontorer i 35 byer og tettsteder og 11 000 medarbeidere knyttet til oss.310130

Similar Posts