SE

Sjuhärad ökar starkt när kulturnämnden i VGR fördelar sju miljoner kronor till kulturprojekt

2014-06-12 05:00 Fryshuset Välkommen till examensceremoni för Fryshuset Husbys första Lugna Gatan juniorer -Ett viktigt tillfälle att hylla ungdomar som har valt att arbeta för trygghet och gemenskap i sitt eget omr?de.

Välkommen till examensceremoni för Fryshuset Husbys första Lugna Gatan juniorgrupp -Ett viktigt tillfälle att hylla ungdomar som har valt att arbeta för trygghet och gemenskap i sitt egetomr?de.
Drygt 15 ungdomar i ?ldern 15-19 ?r fr?n Husby har genomg?tt Lugna Gatans juniorutbildning som bland annat inneh?ller konflikthantering, första hjälpen, etik och moral, och lag och rätt. Efter den avklarade utbildningen blir de nu godkända som juniorvärdar och f?r tillsammans med sina Lugna Gatan-ledare arbeta för att skapa en tryggare stadsdel. En viktig avsikt med gruppen är ocks? att ge unga människor möjligheten att engagera sig och bidra till n?got värdefullt. De blir ett levande bevis för att det g?r att p?verka sin miljö i en positiv riktning.
Lugna Gatan är en av de första delarna i Fryshuset Husby. M?let är att skapa mötesplatser som är relevanta för de unga där det finns positiva vuxna förebilder. Fryshuset Husby finansieras av stadsdelen Rinkeby-Kista.
Ceremonin äger rum fredagen den 13 juni klockan 16.00 p? Husby torg.
Kontakt:
Arne Danner
Tel: 0739-50 23 99
Mail: [email protected]
Om Fryshuset
Vi gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen
Vi ger unga verktyg att ta makten över sin framtid genom att tillvarata sin inre kraft och motivation.
Vi arbetar med alla unga och fokuserar särskilt p? dem som lever i eller riskerar att hamna i utanförskap. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till.
Vi lyssnar in vad som händer i samhället och är snabba p? att agera. Vi ser möjligheter där andra ser problem. Vi är tillräckligt modiga för att v?ga skapa förändringar, om och om igen.

3000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy