Læring

Skal kapre gr?nne studenter med bondesjakk

06-03-2012 14:30 Norges Bygdeungdomslag Norges Bygdeungdomslag, Nationen og McDonald?s i Norge skal rekruttere ungdom til landbruket ved hjelp av bondesjakk. Spillet er en del av rekrutteringskampanjen Gr?nn utdanning som frem til 16. april skal overbevise flere unge om ? velge en landbruksrelatert utdanning.

Norges Bygdeungdomslag, Nationen og McDonald?s i Norge skal rekruttere ungdom til landbruket ved hjelp av bondesjakk. Spillet er en del av rekrutteringskampanjen Gr?nn utdanning som frem til 16. april skal overbevise flere unge om ? velge en landbruksrelatert utdanning.
Gjennom aktiv bruk av utradisjonelle kanaler har Norsk Bygdeungdomslag (NBU), Nationen og McDonald?s g?tt i bresjen for ? f? Facebook-generasjonen ut i fj?set. Det er tredje gang kampanjen gjennomf?res og i ?r introduserer samarbeidspartnerne enda et nytt virkemiddel i kampen om de kloke hodene.
? Vi ?nsker ? n? ut til en enda bredere m?lgruppe denne gangen. Derfor har vi laget v?r egen versjon av Bondesjakk som vi h?per vil engasjere bredt, og gjerne ogs? enda yngre kommende gr?nne studenter. Bondesjakk er utfordrende, krever en dose kl?kt og er morsomt ? akkurat som en gr?nn utdanning, sier generalsekret?r i NBU ?rstein Skj?veland.
Skj?veland sier videre at de skal gjennomf?re flere gr?nne ?stunts? p? McDonald?s-restauranter p? ulike steder i Norge for ? treffe ungdommen der de er, i tillegg til ? ta i bruk brettunderlag p? alle landets McDonald?s-restauranter frem til s?knadsfristen for h?yere utdanning 16. april.
– Uten b?nder ingen burger
I en fersk unders?kelse kommer det frem at hele 57 prosent er enige i at en gr?nn utdanning gir muligheter i fremtiden. I tillegg sa halvparten av respondentene under 30 ?r seg enige i p?standen. Likevel er det kun 31 prosent som vil anbefale andre ? ta en utdanning innen landbruket.
? McDonald?s mener det er viktig ? ikke ta den norske matproduksjonen for gitt, og derfor bidrar vi aktivt til ? ?ke rekrutteringen til landbruket. Vi er opptatt av ? tilby god mat av h?y kvalitet laget av de beste norske r?varene, og uten b?nder blir det ingen burger, forklarer Margaret Brusletto, kommunikasjonsdirekt?r i McDonald?s Norge AS.
Brusletto f?r st?tte av Nationen som sammen med NBU og McDonald?s har engasjert seg i rekrutteringsarbeidet siden h?sten 2011.
? At s? mange mener at en gr?nn utdanning gir muligheter i fremtiden er positivt, og vi h?per at andelen som vil anbefale en slik utdanning til andre fortsetter ? ?ke. Fra i fjor har denne andelen ?kt med tre prosentpoeng og vi skal sammen jobbe m?lrettet for at denne trenden skal fortsette, sier redakt?r i Nationen, Mari Velsand.
Vil opprettholde s?kertallene
Det f?rste ?ret kampanjen ble gjennomf?rt ?kte s?kertallene til landbruksfaglige utdanninger med nesten 18 prosent. I fjor ble disse s?kertallene opprettholdt.
? Det er avgj?rende at vi opprettholder denne gode trenden. Vi h?per at stadig flere oppdager mulighetene som ligger i norsk landbruk. I tillegg ?nsker vi ? ?ke engasjementet og stoltheten blant dagens unge b?nder. Vi h?per n? p? et l?ft med Bondesjakk-spillet og alle de andre aktivitetene, forteller generalsekret?r i NBU ?rstein Skj?veland.
Skj?veland oppfordrer alle til ? bes?ke Gr?nn utdanning p? Facebook og teste ferdighetene sine i Bondesjakk, i tillegg til ? lese mer om hvilke muligheter som finnes innen gr?nne utdanninger.
Unders?kelsen er utf?rt av Norstat i februar 2012 p? vegne av Norges Bygdeungdomslag og McDonald?s Norge AS.

A to już wiesz?  Semantix finansierer bygging av skole i Pakistan

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Generalsekret?r i Norges Bygdeungdomslag, ?rstein Skj?veland
960 47 386/ [email protected]
Kommunikasjonsdirekt?r i McDonald?s Norge AS, Margaret Brusletto
957 03 404/ [email protected]
Fakta om kampanjen ?Gr?nn utdanning?
Kampanjen ?Gr?nn utdanning? ble lansert i 2010 og retter seg hovedsakelig mot fremtidige og n?v?rende studenter innen gr?nne utdanninger. Kampanjen er et langsiktig samarbeid mellom Norges bygdeungdomslag og McDonald?s i Norge, i tillegg til landbrukets n?ringsavis Nationen. Fakta om McDonald?s i Norge
McDonald’s er en av Norges st?rste restaurantkjeder, med 73 restauranter, og en ?rlig omsetning p? over en milliard kroner. Restaurantene strekker seg fra Kristiansand i Vest-Agder, til Steinkjer i Nord-Tr?ndelag. McDonald?s har over 2000 medarbeidere, og ble i ?r (2011) k?ret til Norges syvende beste arbeidsplass blant store bedrifter. En stor andel av medarbeiderne er unge mennesker med bakgrunn fra over 80 ulike kulturer, noe som skaper et spennende og energisk arbeidsmilj?.Fakta om Norges Bygdeungdomslag
Norges Bygdeungdomslag er en organisasjon av, for og med ungdom. Organisasjonen har 5200 medlemmer i 82 lokallag i 11 fylker. Norges Bygdeungdomslag har som form?l ? samle all ungdom som er interessert i bygdesamfunnet, for ? ivareta og fremme bygdene og ungdommen sine interesser. Les mer p? nettsiden: www.nbu.no
NBU er en organisasjon av og for ungdom, og har 5.300 medlemmer i 85 lokallag i 11 fylker. NBU har til form?l ? samle all ungdom som er interessert i bygdesamfunnet i den hensikt ? ivareta og frem bygdene og ungdommen sine interesser.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy