Skandinavisk nettkurs til grunnlovsjubileet

Det danske Folketinget st?tter et samarbeidsprosjekt der e-aftenskolerne i Danmark og
den norske nettskolen Campus NooA (www.nooa.no) tilbyr nettkurset: Henrik Wergeland,
17. mai og 1814 ? et jubileumskurs for Grunnloven. Kurset er laget for dansker, svensker og
nordmenn som vil l?re mer om tre sentrale temaer i jubileums?ret.
Begivenhetene i 1814 satt et viktig preg p? den skandinaviske historien og forholdet mellom de
skandinaviske landene. Kurset tilbyr derfor en skandinavisk l?ringsarena der dagens skandinaver
kan l?re av hverandre og utveksle synspunkter p? sentrale temaer i jubileums?ret.
Kurset inneholder et skandinavisk diskusjonsforum, tankedelingsoppgaver, bloggoppgaver
og oppgaver med individuell tilbakemelding fra l?rer. I tillegg inneholder det fagstoff som er
utviklet spesielt for kurset og pekere til andre aktuelle og sentrale ressurser p? nettet. Alle som
fullf?rer kurset og best?r oppgaven f?r automatisk tilgang til kursbevis p? nettet.
Kurset gjennomf?res p? den flerspr?klige l?ringsplattformen til Campus NooA. Navnet st?r
for Nordic open online Academy. Campus NooA er en offentlig godkjent nettskole som har
studietilbud p? videreg?ende skole i tillegg til en reiselivsskole og en forfatterskole med nettkurs
p? b?de norsk, svensk, dansk og engelsk.
Interesserte kan starte n?r de vil, delta fra sofakroken og g? gjennom nettkursene i det tempoet
som passer dem. P?meldte f?r tilgang til kurs i 180 dager fra den dagen de melder seg p?.
Mer informasjon om Jubileumskurset er tilgjengelig p?:
http://www.nooa.no/Kurskatalog/Nettkurs-for-bedrifter-og-organisasjoner/Jubileumskurs-for-grunnloven-Henrik-Wergeland-17.-mai-og-1814

NooAs misjon er ? tilby fleksibel nettbasert utdanning med h?y kvalitet, varig verdi og synlige spor.
NooAs m?l er ? bli et internasjonalt storsenter for nettkurs som:
er en attraktiv partner for mennesker og bedrifter som vil lage, oversette og selge nettkurs
gir kursdeltakerne stor fleksibilitet og mye l?ring for pengene
er akkreditert i flere land
rekrutterer studenter i mange land
leverer kurs p? flere spr?k, i f?rste omgang: engelsk, tysk, portugisisk, spansk, fransk, norsk, svensk og dansk
er blant Nordens st?rste leverand?rer av nettkurs

Authors
Top