SE

Skolans resultat och likvärdighet den viktigaste fr?gan för ny regering

– Den absolut centralaste fr?gan nu handlar om skolans resultat och likvärdighet. Därför m?ste nu landets politiska ledning ta den kunskap vi har om vilka olika behov som finns hos olika skolor och huvudmän p? allvar, och satsa p? l?ngsiktiga och h?llbara lösningar.
I en kommentar till valutg?ngen 2014 sl?r Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson fast att fr?gan om likvärdighet och resultat är den fortsatt viktigaste fr?gan för svensk skola och för Sveriges skolledare.
– Analysen av de svenska Pisa-resultaten ger ocks? stöd för v?r uppfattning att det som är viktigare än mindre klasser, är att där behoven är som störst, satsa p? lärarna, och självklart ocks? p? skolledarna.
– Det är nu dags för valets segrare att leverera, avslutar Matz Nilsson och sträcker samtidigt ut handen till ett samarbete för en bättre resultatutveckling.
– Vi vill vara med och diskutera och utforma förutsättningarna för Sveriges viktigaste chefer.
Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till Saco. Bland förbundets drygt 7 000 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som förskolechefer, rektorer eller förvaltningschefer, men ocks? inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsomr?det.
En förutsättning för en konkurrenskraftig skola är att det finns en bra ledare som har en övergripande helhetssyn över skolans verksamhet. I skolan är rektor den ledaren.2000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy