SE

Skolinspektionen avslutar tillsynen av Plusgymnasiet i Stockholm

Beskedet innebär att vitesföreläggandet läggs ned utan n?gra förbeh?ll.
– Vi är s? klart jätteglada över att Skolinspektionen har gillat de ?tgärder vi har vidtagit och de arbete vi lagt ned för att kraftigt höja kvaliteten p? Plusgymnasiet i Stockholm. Skolan slipper förvisso vitet, vilket är bra, men detta innebär inte p? n?got sätt att vi saktar ner v?rt aktiva arbete med att säkerställa skolans kvalitets- och utvecklingsarbete framöver, säger Jimmy Kjellström utbildningsdirektör för Plusgymnasiet.
Inför den p?g?ende höstterminen flyttade Plusgymnasiet in i nya och mer ändam?lsenliga lokaler vid Stadshagen i Stockholm. Flytten till nya lokaler har har varit en av flera viktiga ?tgärder i arbetet med höja skolans kvalitet och för att tillgodose Skolinspektionens anmärkningar.
Skolinspektionen meddelar ocks? att de avser att följa upp läget i skolan under 2015.
För att ta del av Skolinspektionens beslut i sin helhet:
http://www.skolinspektionen.se/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Plusgymnasiet-i-Stockholm-slipper-vite/

Plusgymnasiet – Vi ger mer
Nej, vi heter inte Plusgymnasiet av en slump. Vi valde namnet för att vi vet att du vill ha ut mer av din gymnasietid. Mer stimulans, mer kunskaper, bättre resurser och p? längre sikt: bättre möjligheter att göra det du vill med ditt liv. Vi ser det som din rättighet. Det är det som är ledstjärnan i v?r verksamhet. P? www.plusgymnasiet.se f?r du veta mer om oss och det mervärde vi kan ge dig.
Plusgymnasiet är en del av AcadeMedia, Sveriges största utbildningsföretag, som har omkring 48 000 förskolebarn och elever samt cirka 20 000 vuxenstuderande i sina verksamheter. AcadeMedia har cirka 300 enheter och 8 500 medarbetare. Inom AcadeMedia har alla skolor en elevgaranti vilket innebär att du som elev är garanterad att f? slutföra dina studier hos oss. Läs mer om elevgarantin p? AcadeMedias hemsida.0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts