SE

Skolinspektionens tillsyn i Väster?s närmar sig slutet

Med jämna mellanrum genomför Skolinspektionen tillsyn av skolverksamheten i Sveriges alla kommuner. Under 2014 har det bland annat varit Väster?s tur. Tisdagen den 4 november kom Skolinspektionens beslut om Väster?s stad som huvudman.
? Vi ser detta som ett mycket värdefullt material att ta in i v?rt utvecklingsarbete, säger Barn- och utbildningsförvaltningens direktör Jan Lindblom.
De mest tydliga utvecklingsomr?dena som Skolinspektionen identifierat hos Väster?s stad som huvudman är utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet, mer likvärdig utbildning för alla samt behov av arbete för ökad inkludering, framförallt inom grundskolan.
? Skolinspektionen lyfter inte fram det som fungerar väl, utan deras uppdrag är att p?tala utvecklingsomr?den. Mycket av det som Skolinspektionen sett att vi behöver utveckla vidare har vi ocks? identifierat i v?ra egna planer och analyser, s? det känns positivt och som ett kvitto att vi är p? rätt väg, säger Jan Lindblom.
Väster?s stad har nu tre m?nader p? sig att svara p? Skolinspektionens beslut. I samband med att det levererades startade ett arbete med att ta fram ?tgärder och vidareutveckla planer.
? Vi tar fram en handlingsplan, och starten p? detta arbete har idag genomförts i samarbete med Skolinspektionen där rektorer, förskolechefer, tjänstemän och politiker deltagit, säger Jan Lindblom.
Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. B?de kommunala och frist?ende verksamheter samt huvudmannen omfattas av tillsynen.
För mer information:
Jan Lindblom, direktör Barn- och utbildningsförvaltningen, 021-39 26 89
Tord Karlsson, strateg Barn- och utbildningsförvaltningen, 021-39 84 01
Skolinspektionens pressmeddelande gällande regelbunden tillsyn i Väster?s: http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Vasteras-kommun-behover-forbattra-likvardigheten-i-skolan/

I Väster?s finns en m?ng?rig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns ocks? det trygga och trivsamma Väster?s. En stad där samverkan i olika former föder framg?ng. En stad där människan och tekniken lever i en framg?ngsrik symbios.

Jobba i Väster?s stad
G? i skola i Väster?s
Väster?s är ?rets studentstad1100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy